VOO VOO z nową płytą na otwarcie lata w Pałacu Gorzanów

Już 22 czerwca na renesansowym zamku w dolnośląskim Gorzanowie rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem: „Muzyczne Lato w Pałacu Gorzanów”. W programie m.in. koncerty VOO VOO, FISZ EMADE, Elektrycznych Gitar oraz druga edycja Hultaj Festiwal. Bilety w sprzedaży.

 „Muzyczne Lato w Pałacu Gorzanów” to nasza nowa inicjatywa, poprzez którą konsekwentnie realizujemy proces odzyskiwania funkcji użytkowej i estetycznej kompleksu zamkowego, jednego z najcenniejszych obiektów architektonicznych w Polsce południowo-zachodniej. Tego lata odbędzie się u nas seria wyjątkowych wydarzeń kulturalnych. To niepowtarzalna okazja do eksploracji naszego magicznego pałacu.

 

Wojciech Waglewski wraz z zespołem po raz pierwszy zagrał w Gorzanowie w zeszłym roku. –  Muzyka grupy doskonale wkomponowała się w pałacowy anturaż. Dlatego to właśnie VOO VOO otwiera letni cykl koncertów w Gorzanowie – mówi Michał Antosik, współorganizator. 22 czerwca VOO VOO zaprezentuje materiał z najnowszej płyty pt. „Za niebawem”, na której gościnnie wystąpiły Natalia i Paulina Przybysz, razem z mamą Anną. Pojawił się na niej także 27-osobowy perkusyjny zespół szkoły Ritmo Bloco. Za muzykę i słowa odpowiada Wojciech Waglewski, natomiast miksem i produkcją muzyczną zajął się Piotr EMADE Waglewski. Singlem zapowiadającym płytę jest piosenka „Się poruszam 1”. Bilety na koncert w cenie 80 zł dostępne są przez Biletin.pl: https://bit.ly/2WmjTCs. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na odbudowę pałacu.

 

Na zamku tego lata zagrają jeszcze m.in. FISZ EMADE (10 sierpnia) oraz Elektryczne Gitary (23 sierpnia). Po raz drugi odbędzie się Hultaj Festiwal (26-28 lipca)­ – nowa letnia wizytówka festiwalowa Dolnego Śląska. Trwa sprzedaż karnetów w cenie 150 zł: https://bit.ly/2QQYPmx

 

VOO VOO w Pałacu Gorzanów: https://bit.ly/2F0gzr8

MUZYCZNE LATO W PAŁACU GORZANÓW

22.06 VOO VOO

26-28.07 HULTAJ FESTIWAL

10.08 FISZ EMADE

23.08 ELEKTRYCZNE GITARY

Jarmark w Pałacu Gorzanów – Zapraszamy !

Zapraszamy na weekend dla dzieci do Pałacu Gorzanów!
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJE

1 czerwiec:
– 11.00 – 17.00 Jarmark żywności ekologicznej, cukierniczej, przetworowej i hand made
– 11.00 – 17.00 w całym pałacu będzie można spotkać kukły duże i małe z różnych spektakli teatralnych. Będą towarzyszyć nam podczas oprowadzania.
– 12.00 – 12.50 w tych godzinach będziemy wykonywać tatuaże z henny oraz będziemy malować twarze
– 13.00 – 14.30 wykonywanie teatrzyków pudełkowych,
– 14.30 – 15.30 w tych godzinach będziemy wykonywać tatuaże z henny oraz będziemy malować twarze
– 15.30 – 16.00 Spotkanie z bajarzem Leszkiem Brąglem, opowieści wszelakie o okolicy 16.00 – 16.30 ilustrowanie opowieści, 16.30 – 17.00 dalszy ciąg dalszy opowieści
– 17.00 koncert instrumentalistów ze Szkoły Podstawowej w Gorzanowie
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJE

2 czerwiec
– 11.00 – 12.00 Spotkanie dla dzieci ,,Deser u księżniczki” wraz z wykonywaniem koralików, herbów, tańce wszelakie oraz rycerska gra
– 12.30 – 14.00 Spotkanie dla dzieci ,,Afrykańska komnata” czyli wizyta u szamanki z dalekiego kraju która nauczy nas gry na bębnach oraz różnych perkusjonaliach. Będziemy wykonywać elementy strojów, oraz instrumentów z surowców wtórnych.
– 11.00 – 17.00 w całym pałacu będzie można spotkać kukły duże i małe z różnych spektakli teatralnych. Będą towarzyszyć nam podczas oprowadzania.
– 14.00 – 15.30 – warsztaty plastyczne czyli ,,żądanice lalka która spełnia marzenia” warsztaty polegać będą na wykonywaniu lalek spełniających marzenia z materiałów wszelakich, nie używamy podczas tego iigieł a jedynie włóczek, ciekawe, kreatywne spotkanie na które zapraszamy dzieci
16.00 – 16.30 spotkanie z bajarzem Leszkiem Brąglem, opowieści ewszelakie z okolicy 16.30 – 17.00 ilustrowanie opowieści, 17.00 – 17.30 dalszy ciąg opowieści
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJE

Podczas całego weekendu będziemy serwować smakołyki dla dużych i małych. Szczegóły już wkrótce.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby gościny noclegowej prosimy o kontakt pod numerem 601 810 684

Wystawa: „Między Śląskiem i Czechami – renesansowe zabytki wiejskie

Wystawa odbywa się we współpracy z Katedrą Humanistyczną Wydziału Konserwacji
Uniwersytetu w Pardubicach. Wystawa przygotowana przez Instytut Kultury Ludowej
w Litomyślu i Fundację Pałac Gorzanów. Działanie było zrealizowane dzięki polsko
– czeskiemu projektowi „Między Śląskiem a Czechami – renesansowe zabytki
wiejskie”, współfinansowanego ze środków europejskich funduszu EFRR oraz za
pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Glacensis. Podczas trwania
mobilnej wystawy są dostępne ulotki i materiały informacyjne na temat
renesansowych zabytków wiejskich.
Treść projektu to przede wszystkim opracowanie profesjonalnych koncepcyjnych
materiałów i badań dotyczących historycznych drewnianych domów z początku XVII
wieku w czeskiej miejscowości Čysta i groty pałacowej (pawilon ogrodowy)
renesansowego Pałacu w Gorzanowie.
Celem opracowania badań jest przede wszystkim uzyskiwanie nowych informacji o
obiektach docelowych i opracowanie materiałów koncepcyjnych, które będą podstawą
późniejszej odbudowy i renowacji tych zabytków. Kolejnym celem projektu jest
promocja renesansowych zabytków wiejskich na trasie turystycznejmiędzy
Litomyšlem a Gorzanowem. Działania te powinny doprowadzić wśród turystów do
wzrostu zainteresowania wyjątkowymi, aczkolwiek ogólnie nieznanymi obszarami
renesansowej wiejskiej architektury w polsko-czeskim pograniczu. Wraz ze
wzrostem zainteresowania wśród turystów oraz na płaszczyźnie publicznej tym
regionem oczekujemy poprawy stanu tych zabytków w ciągu kilku najbliższych lat.
Ten cel zostanie osiągnięty poprzez wystawę objazdową (z Litomyšla do Gorzanowa
– renesansowe zabytki wiejskie między Czechami a Ziemią Kłodzką), a także za
pośrednictwem ulotek informacyjnych (Szlak renesansowych zabytków na trasie od
Litomyšla do południowej części Ziemi Kłodzkiej), dystrybuowanych w centrach
informacji turystycznej po czeskiej i polskiej stronie granicy.
Z artykułu „Wydział Konserwacji Zabytków otwiera nową wystawę, która przybliży
nam renesansowe zabytki na pograniczu Czech, Moravy Polski”
Impulsem do stworzenia wystawy była potrzeba ochrony dwóch unikatowych
renesansowych zabytków: jeden z najstarszych drewnianych domów, który zbudowano
w miejscowości Čista koło Litomyšla w 1617 roku, oraz rozległej, ale niestety
bardzo zdewastowanej, dawnej siedzibie hrabiowskej w Gorzanowie, na Ziemi
Kłodzkiej. W obu przypadkach mówimy o zabytkowej renesansowej architekturze na
pograniczu Ziemi Kłodzkiej, Moravy i Czech, w drugiej połowie XVI wieku i na
początku XVII wieku. Na wystawie, oprócz wyżej opisanych zabytków, goście
odkryją kolejne zabytki, które mają ogromne znaczenie w aspekcie historycznym,
architektonicznym i kulturowym, w dodatku nie tylko na poziomie lokalnym.

Zapytanie ofertowe Na wykonanie wyceny prac konserwatorskich

Zapytanie ofertowe – Gorzanów, dnia 24.08.2017 r

 

Na wykonanie wyceny prac konserwatorskich dla zadania                      pt. Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja założenia pałacowo – parkowego w Gorzanowie w celu utworzenia w nim instytucji kultury – przebudowa

 1. Nazwa Zamawiającego:

Fundacją Pałac Gorzanów, ul. Podzamcze 8, 57-521 Gorzanów

Telefon 601810684; Fax 717181072; E-mail mrhaig@op.pl; Adres WWW http://www.palacgorzanow.pl; NIP 8811489016; REGON 021953867;

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej wycenie prac konserwatorskich w ramach zadania pn. Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja założenia pałacowo – parkowego w Gorzanowie w celu utworzenia w nim instytucji kultury – przebudowa.

Wycena ma na celu uniknięcie przeszacowania wydatków związanych                                      z zabezpieczeniem i konserwacją zabytkowych elementów wnętrz skrzydła teatralnego.

 1. Termin realizacji zamówienia:
 • Do dnia 27.11.2017 r.
 1. Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca oblicza cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych                   z realizacją zamówienia. Tak wyliczoną cenę zamieszcza w ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,                                             tj. z dokładnością do groszy) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

 

Cena ta (cena brutto) będzie brana pod uwagę przez zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Miejsce realizacji Zamówienia:
 2. Podzamcze 8, 57-521 Gorzanów
 3. Kryteria oceny ofert:
 • cena
 1. Opis kryteriów oceny ofert:

W kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik, tj. dla przedmiotowego postępowania cena, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

An = (n/b) x 100

gdzie:

An – ilość punktów przyznana za kryterium An;

n – wartość oferty z najmniejszą wartością;

b – wartość oferty badanej.

 

 1. wymagania w stosunku do Wykonawców:

Nie dotyczy

 1. wzór umowy:
 • wzór umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
 1. sposób składania ofert:
 • pisemnie

Sposób przygotowania oferty pisemnej:

 

Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.

Wzór formularza oferty stanowi dodatek nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę oferty o treści zgodnej z dodatkiem nr 1.

Złożenie przez wykonawcę oferty o treści niezgodnej z dodatkiem nr 1, skutkować może  ODRZUCENIEM OFERTY.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

ofertę należy złożyć do dnia 05.09.2017 (dd/mm/rrrr)

godzina 10/00 (gg/mm)

Miejsce składania ofert pisemnych: Pałac Gorzanów, ul. Podzamcze 8, 57-521 Gorzanów

 1. Sposób zawiadomienia o wyborze oferty:
 • pisemnie

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
pt. Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja założenia pałacowo –
parkowego w Gorzanowie w celu utworzenia w nim instytucji kultury
– przebudowa
1. Nazwa Zamawiającego:
Fundacją Pałac Gorzanów, ul. Podzamcze 8, 57-521 Gorzanów
Telefon 601810684; Fax 717181072; E-mail mrhaig@op.pl; Adres WWW
http://www.palacgorzanow.pl; NIP 8811489016; REGON 021953867;
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja założenia pałacowo – parkowego
w Gorzanowie w celu utworzenia w nim instytucji kultury – przebudowa
W tym:
– projekt budowlany architektoniczny,
– projekt budowlany konstrukcyjny wraz z ekspertyzą techniczną,
– projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych,
– projekt budowlany instalacji wodnych wewnętrznych,
– projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków,
– projekt budowlany instalacji grzewczych w części mieszkalnej.
3. Termin realizacji zamówienia:
• Do dnia 30.11.2015 r.
4. Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca oblicza cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych
z realizacją zamówienia. Tak wyliczoną cenę zamieszcza w ofercie. Cena musi być
wyrażona w złotych polskich (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,
tj. z dokładnością do groszy) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Cena ta (cena brutto) będzie brana pod uwagę przez zamawiającego w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
5. Miejsce realizacji Zamówienia:
ul. Podzamcze 8, 57-521 Gorzanów
6. Kryteria oceny ofert:
• cena
7. Opis kryteriów oceny ofert:
W kryterium, w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak
najniższy wskaźnik, tj. dla przedmiotowego postępowania cena, zostanie zastosowany
następujący wzór arytmetyczny:
An = (n/b) x 100
gdzie:
An – ilość punktów przyznana za kryterium An;
n – wartość oferty z najmniejszą wartością;
b – wartość oferty badanej.
7. wymagania w stosunku do Wykonawców:
• nie określa się.
8. wzór umowy:
• nie określa się.
9. sposób składania ofert:
• pisemnie
Sposób przygotowania oferty pisemnej:
Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.
Wzór formularza oferty stanowi dodatek nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający
żąda złożenia przez wykonawcę oferty o treści zgodnej z dodatkiem nr 1.
Złożenie przez wykonawcę oferty o treści niezgodnej z dodatkiem nr 1, skutkować
może ODRZUCENIEM OFERTY.
10. Miejsce i termin składania ofert:
ofertę należy złożyć do dnia 12.06.2015 (dd/mm/rrrr)
godzina 10/00 (gg/mm)
Miejsce składania ofert pisemnych: Pałac Gorzanów, ul. Podzamcze 8, 57-521
Gorzanów
11. Sposób zawiadomienia o wyborze oferty:
• pisemnie