2013, 2014, 2015 - darowizna na rzecz Fundacji Pałac Gorzanów w postaci drewna na prace zabezpieczająco-budowlane w pałacu

2015, 2016 - dofinansowanie do prac remontowych w pałacu

2015 - Sponsoring w zakresie realizacji projektu: "Pałac Gorzanów jako Nowa Przestrzeń dla Sztuki"

top