W 2014 roku Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu dofinansował ratunkową konserwację polichromowanego XVII wiecznego stropu drewnianego w skrzydle południowym przy dziedzińcu głównym pałacu w Gorzanowie.

W 2015 roku Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu dofinansował zabezpieczające prace konserwatorskie przy dekoracji sztukatorskiej sklepienia w dawnej kaplicy pałacowej p.w. Św. Jerzego w pałacu w Gorzanowie.

W 2016 roku Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu dofinansował ratunkową konserwację polichromowanego XVII wiecznego stropu drewnianego w skrzydle głównym pałacu w Gorzanowie, pochodzącego z dawnej sypialni hrabiego von Herberstein.

top