2014 – Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedsięwzięcie: Rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Gorzanowie. Remont i przebudowa obiektów wodnych w celu odtworzenia ich pierwotnego stanu.

Wartość Przedsięwzięcia: 1 158 298,00 zł

Wartość Dofinansowania z NFOŚiGW: 1 038 993,00 zł

top