Marzec 2014

Otrzymaliśmy 100 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałka Województwa Dolnośląskiego na ratunkową konserwację polichromowanego stropu oraz pozostałej dekoracji w jednej z sal w budynku głównym. To bardzo dobra wiadomość, tym bardziej, że jest to bodajże najwyższa dotacjia w całym województwie dolnośląskim. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, tym bardziej, że zarówno strop, jak i dekoracje ścienne i renesansowe sgraffito są w tak złym stanie, że nie przetrwałyby kolejnego roku.

Pozostałe dotacje, /za wyjątkiem tej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 400 tys. zł/ ciągle bez decyzji.

Mamy już plan minimum na ten rok. Jednak prawdziwy zakres prac będzie wiadomy dopiero za miesiąc, kiedy znane staną się rozstrzygnięcia pozostałych konkursów.

Obecnie, do momentu podpisania umów docelowych, nie możemy prowadzić remontów, na które staramy się o dofinansowanie. Czekamy w "blokach startowych" ;-)

Dlatego zakres działań jest ograniczony do prac nie ujętych w żadnych projektach. Nie ma spektakularnych efektów, ale przygotowania idą pełną parą.

Pogoda sprzyja, więc teraz jest czas na porządki w parku. Zakres jest ogromny, a środków na ten cel w budżecie - bardzo mało.

I potrzebujemy wolontariuszy! - Zapraszamy!

top