Kwiecień 2014

A więc wiemy, na czym stoimy w 2014 roku (choć trochę to trwało ;-)

Nasz budżet na ten rok to 2 mln zł, z czego ok. 1 mln 600 tys. zł to przyznane dotacje.

Najwięcej, bo ponad 1 mln 140 tys. zł będą kosztowały prace związane z przywróceniem do świetności przypałacowego parku - odremontowaniem stawów i potoków. Tuż przy końcu kwietnia otrzymaliśmy informację o zarezerwowaniu dofinansowania z NFOŚiGW, która jest bardzo dla nas pozytywna, ale podpisanie umowy wymaga jeszcze nieco nakładów pracy.

Na kontynuację remontów w pałacu przewidujemy ok. 540 tys. zł - w tym dotacja z MKiDN w wysokości 400 tys. zł. Głównie skupimy się na na skrzydle "kuchennym", ale przewidzieliśmy także ostateczne zabezpieczenie tarasów (choć bez ich wykończenia, ponieważ nie mamy na nie zgody) oraz dokończenie drewnianych stropów oraz położenie "technicznych" podłóg w pomieszczeniach skrzydła zachodniego, których nie zdołaliśmy zmieścić w programie na 2013 rok. Jednakże to w skrzydle kuchennym chcemy osiągnąć widoczny cel i zakończyć prace remontowe, które pozwolą na przygotowanie programu prac konserwatorskich.

Dalsze 160 tys. zł to koszt pierwszych, ratunkowych prac konserwatorskich, wspartych znacząco przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz ze środków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przeznaczymy je na ratunkową konserwację najstarszych chyba, ale i najbardziej zniszczonych, polichromowanych stropów drewnianych.

Na fundusze Norweskie (EOG/EEG Grants) nie mamy co liczyć, a szkoda, bo skrzydło teatralne jest przepiękne i niewątpliwie warte podjęcia natychmiastowych prac, także po to, aby w połowie 2016 roku uruchomić zabytkowy teatr pałacowy i w ten sposób zainaugurować wpisanie na listę Zabytkowych Teatrów Europejskich. Bez wsparcia finansowego nie jesteśmy w stanie tak szybko zrealizować tego zamierzenia :-(

Radość miesza się z konsternacją. Jest tyle do zrobienia, a "kołderka taka krótka"...

Ruszamy z pracami przewidzianymi w projektach zaakceptowanych przez urzędy dofinansowujące - zapraszamy przy końcu września, sami jesteśmy ciekawi efektów.

Dlaczego we wrześniu? Na 27-28.09.2014 roku planujemy dwudniową sesję naukową poświęconą podsumowaniu dotychczasowych badań na temat pałacu w Gorzanowie (dawnym Arnsdorf, później: Grafenort) i jego znaczącej roli w regionie (czyli w Hrabstwie Kłodzkim), zachęceniu do dalszych badań naukowych oraz przekazaniu informacji na temat problemów konserwatorskich, remontowych, czy nadania nowych funkcji obiektom zabytkowym, z którymi borykają się niemal wszyscy właściciele. Mamy nadzieję, że będzie to interesująca konferencja międzynarodowa, która zainicjuje cykl podobnych i odbywać się one będą w następnych latach - nie tylko w Gorzanowie, ale także w innych obiektach zabytkowych w regionie.

top