Lipiec 2015

Skończyliśmy wzmacnianie ściany szczytowej i naprawę przegniłej więźby dachowej budynku klasycystycznego. Remont stropu przewidzianego w tym etapie - w toku. Prace prowadzimy dzięki dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. DZIĘKUJEMY!
Pełną parą idzie demontaż sztukaterii i stropu w dawnej Sali Antenatów. Bez tego nie możemy kontynuować prac w pomieszczeniach pod nią, gdzie odkryliśmy piękne, XVII-wieczne stropy polichromowane. To pod nimi znajdowały się sufity, których dekoracje poddawane są troskliwym zabiegom sztukatorów.
Zdjęcie kilkusetletniej, zagrzybionej polepy leżącej na stropach wywołuje reakcje alergiczne. Musimy bardzo uważać, używać strojów ochronnych i maseczek.
Odkryliśmy też następny strop polichromowany. Na fryzie pod nim - ewidentne przedstawienia militarne.
Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sztukatorzy ratują wyjątkowe dekoracje wewnątrz dawnej kaplicy pałacowej. DZIĘKUJEMY!

Ostrożnie wzmacniamy mury, które kryją w sobie to wspaniałe wnętrze. Poważne prace budowlano-zabezpieczające muszą czekać, aż sztukaterie będą bezpieczne. Tymczasem przemurowane zostały spękane ściany w skrzydle północnym i łączniku z głównym. Konieczna okazała się naprawa konstrucji więźby dachowej i belek stropowych za salą teatralną - bezpośrednio związanych z konstrukcją kaplicy.

Prof. Małgorzata Omilanowska - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyła wizytę w pałacu i podziwiała to, co pozostało w niszczonym przez ponad 60 lat kompleksie i co staramy się uratować. 

Dofinansowanie od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu pozwala nam na ratowanie i zabezpieczenie elementów dawnego wystroju sklepienia kaplicy pałacowej, które spadło jeszcze w latach 60-tych XX wieku. DZIĘKUJEMY!

Studenci z Koła Naukowego Geoinżynierii z AGH przebadali wytrzymałość wierzchniej warstwy skarpy po stronie północnej oraz wytrzymałość belek w newralgicznych miejscach zabudowań pałacowych.
11 osób przez tydzień wykonało szereg bardzo pożytecznych badań.
Trwają prace projektowe i opracowywanie szczegółowej koncepcji przyszłych funkcji pomieszczeń zespołu pałacowego.
Zyskaliśmy wspaniałego darczyńcę - z grupą cyklistów z Warszawy przyjechali do nas państwo Ewa i Jerzy Winsze. Doceniając nasze starania wsparli Fundację darowizną na rzecz kontynuowania prac zmierzających do rewitalizacji gorzanowskiego pałacu. DZIĘKUJEMY!
DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE DAROWIZNY, KTÓRE POMAGAJĄ NAM RATOWAĆ KOMPLEKS PAŁACOWO-PARKOWY W GORZANOWIE!
Gościmy pana Horsta Luciena Beckera z Berlina, który przyjechał pomagać nam w pracach remontowych.
Rozmawiamy z potencjalnymi partnerami z Czech, którzy wraz z nami chcieliby starać się o dotacje transgraniczne na ratowanie obiektów zabytkowych, którymi się zaopiekowali. Odwiedziliśmy po raz kolejny Broumov, wzięliśmy udział w konferencji w Slezskich Rudolcicach i oglądaliśmy Salę Antenatów w pałacu w Rychnovie. Musimy się wzajemnie wspierać, aby uratować cenne, choć zniszczone dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-czeskiego.

top