Europejskie Dni Dziedzictwa 2015 w Pałacu w Gorzanowie

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 mieliśmy zaszczyt zaprosić 19 września do obejrzenia trzech, pięknych wystaw, zaprezentowanych w kilku wnętrzach remontowanego od jesieni 2012 roku pałacu w Gorzanowie. Mottem przewodnim tegorocznych EDD było „Utracone dziedzictwo”. W ten sposób organizatorzy chcieli przypomnieć zniszczone zabytki, skradzione dzieła sztuki i zrujnowane miasta. Wezwali do zaopiekowania się tym, co pozostało po naszych przodkach, aby przyszłe pokolenia nie zostały "odcięte od korzeni".
W Gorzanowskim Pałacu wpisaliśmy się w przesłanie EDD prezentując wystawę „Zapomniane dziedzictwo hrabstwa kłodzkiego i początki jego rewitalizacji”. Powstała na bazie innej ekspozycji „Ein vergessenes Arkadien – Zapomniana Arkadia”, współautorstwa historyka sztuki i konserwatora zabytków Arne Franke. Pokazaliśmy ją w połączeniu z prezentacją zabytków ratowanych przez członków Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Hrabstwa Kłodzkiego. W ten sposób połączyliśmy losy wybranych rezydencji istniejących przez wieki w Kotlinie Kłodzkiej – od ich powstania, rozkwitu, poprzez przekształcenia, podupadanie, dewastację i często tragiczny stan współczesny ze szczęśliwymi historiami obiektów ratowanych obecnie: Pałacu w Gorzanowie, Pałacu w Kamieńcu, Dworu Sarny, Pałacu w Żelaźnie, Zamku w Międzylesiu, dawnej Villi Barbra w Lądku Zdroju (obecnej - ProHarmonii), Wieży Rycerskiej w Żelaźnie, Domu pod Twierdzą w Srebrnej Górze czy Wapiennika w Starej Morawie. Ich właściciele uratowali lub są w trakcie ratowania zabytków przed ruiną. W części z nich działają dziś już hotele i pensjonaty, inne poddawane są rewitalizacji, z zamysłem stworzenia w nich w przyszłości swoistych instytucji kultury.
Oprawę dla głównej wystawy tworzyły dwie dodatkowe: fotografii Tomasza Gmerka, prezentujących piękno Hrabstwa Kłodzkiego oraz malarstwa Zofii Kowalczyk, poświęconego także temu pięknemu regionowi.
Bardzo ucieszyliśmy się z dużego zainteresowania zwiedzających oraz obecności zarówno właścicieli obiektów zabytkowych, zrzeszonych w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Hrabstwa Kłodzkiego, jak i autorów wystaw towarzyszących, którzy zechcieli przybyć i opowiedzieć o sobie, swoich zmaganiach z rewitalizacją zabytków, twórczości. Odpowiadali na pytania odwiedzających wystawy.
Dziękujemy panu Robertowi Dumie z Towrzystwa Miłośników Gorzanowa za zgłoszenie naszego obiektu oraz pomysłu wystaw do programu tegorocznej edycji EDD.
Dziękujemy Starostwu Kłodzkiemu za udostępnienie wystawy fotografii "Hrabstwo Kłodzkie".
Dziękujemy właścicielom obiektów zabytkowych zrzeszonych w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Hrabstwa Kłodzkiego za przywiezienie materiałów promujących ich działania oraz przybycie do nas.
Dziękujemy panu Tomaszowi Gmerkowi oraz pani Zofii Kowalczyk za chęć prezentacji swojej twórczości.
Dziękujemy naszej niezawodnej wolontariuszce - Oli Cebuli, za pomoc w upiększeniu wystaw.
Dziękujemy pracownikom firm prowadzących prace zabezpieczająco-budowlane na terenie kompleksu za pomoc w przygotowaniu wystaw.
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie do Pałacu w Gorzanowie.

top