Pałac w Gorzanowie jako Nowa Przestrzeń dla Sztuki

9 - 10.10.2015 FESTIWAL ANIMACJE PRZESTRZENI

Fundacja Pałac Gorzanów oraz Fest.Eve art management Ewa Żurakowska mieli zaszczyt zaprezentować w pałacu w Gorzanowie 9 i 10 października niesamowite wydarzenie, którym mamy nadzieję zapoczątkować cykl spotkań artystycznych przypominających i w dalszej perspektywie przywracających tradycje teatralne i muzyczne dawnej rezydencji rodu von Herberstein i samego Gorzanowa.

Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego za przyznanie dofinansowania, dzięki któremu mogliśmy zrealizować ten niesamowity projekt.

Dziękujemy Starostwu Kłodzkiemu za objęcie wydarzenia Mecenatem.

Dziękujemy Pani Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej za objęcie wydarzenia Honorowym Patronatem.

Dziękujemy Gminie Bystrzyca Kłodzka za wsparcie finansowe.

Dziękujemy ESK2016 za udzielenie naszemu projektowi rekomendacji.

Dziękujemy Zakładowi Poligraficznemu "Perfekta" z Kłodzka za wsparcie finansowe.

Dziękujemy wolontariuszom z Liceum im. B. Chrobrego w Kłodzku za pomoc.

Dziękujemy niezawodnemu MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej za pomoc techniczną.

Dziękujemy Towarzystwu Miłośników Gorzanowa za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom, wykładowcom oraz wspaniałym gościom za uczestnictwo w Festiwalu i zapraszamy najserdeczniej na kolejne wydarzenia, którymi chcemy ożywiać przestrzeń kompleksu pałacowo-parkowego w Gorzanowie oraz zachęcać do pomocy w jego ratowaniu i przekształceniu w instytucję kultury dostępną dla wszystkich jej miłośników.

top