Styczeń 2016

Zapomnieliśmy już nieco, że zimą może być zimno ;-)
Robiliśmy to, co można było przy tych temperaturach - sprzątanie, porządkowanie itp. itd.
Pusta już izba czeladna robi wrażenie. Na ścianach widać kolejne polichromie, co dało nam trochę radości.
Otrzymaliśmy potwierdzenia przyjęcia sprawozdań i rozliczeń dotacji za 2015 i złożyliśmy kolejne. Następne w przygotowaniu, więc pracy jest naprawdę dużo, choć jej efekty - niewiadome.
Zasiane, a teraz czekanie na to "co wzejdzie". Pierwsze informacje już za kilka dni. Trzymajcie kciuki.

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie Studium Wykonalności dla przygotowywanego przez nas wniosku o dotację ze środków unijnych w ramach RPO 2014-2020, Działanie 4.3 Dziedzictwo Kulturowe. Wszelkie szczegóły znajdują się

">tutaj.

top