Luty 2016

Miesiąc krótki kalendarzowo, ale wypełniony naprawdę intensywnymi pracami. Kontynuujemy prace porządkowe i przygotowujące do kolejnego sezonu ratunkowego: budowlanego i konserwatorskiego. Co jednak zajmuje najwięcej czasu? Przygotowania wniosków, dokumentacji, kosztorysów, pozwoleń i wszelkich ekspertyz, bez których nie można nawet myśleć o dalszych dofinansowaniach. Przy okazji sprawdzania stanu parku zauważyliśmy, że burza wywróciła kolejne drzewo. Z jednej strony - smutek, z drugiej - stan korzeni wskazuje, że od lat stały w podmokłym gruncie...

Zaryzykowaliśmy i wysłaliśmy wniosek o dotację z funduszy unijnych na stworzenie instytucji kultury w gorzanowskim pałacu, opartej na zabytkowym teatrze dworskim, muzeum teatralnym oraz warsztatach edukacyjnych i artystycznych. Pierwszy raz staramy się o tego typu dofinansowanie, więc ryzyko błędu jest duże, a jeszcze większe - że przegramy z konkurencją.

Otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego! Nasz wysłany jesienią 2015 roku wniosek został pozytywnie oceniony i zarezerwowano dla nas 900 000,00 zł z budżetu Ministra Kultury na V etap prac zabezpieczająco-budowalnych, połączonych z ratunkowymi pracami konserwatorskimi na 2016 rok! Jesteśmy ogromnie wdzięczni! Biorąc jednak pod uwagę to, że kosztorys pierwotny opiewał na ponad 500 000,00 zł więcej - czeka nas nie lada wyzwanie: musimy wybrać te z prac, które są konieczne w tym roku do wykonania. A przełożyć w czasie te, które mogą poczekać...

Zespół osób zaangażowanych od początku w ratowanie kompleksu pałacowo-parkowego w Gorzanowie pracuje nieustannie nad sporządzeniem wymaganych dokumentacji i otrzymanie pozwoleń, aby dotacja MKiDN mogła stać się realna. Dwie panie historyk sztuki, inżynier - konstruktor, doświadczona konserwator dzieł sztuki, kosztorysant... To niby nieduża ekipa, ale przecież nie ilość lecz jakość pracy i zaangażowanie się liczy!

Ale najważniejsze - musimy pozyskać ponad 300 000,00 zł na wkład własny! Czy uda nam się to? Każda darowizna jest dla nas ogromnie ważna! Prosimy o wsparcie wszystkich, którzy mogą nam pomóc!

 

top