Kwiecień 2016

Miesiąc oczekiwania. W marcu wysłaliśmy do MKiDN dokumenty wymagane do podpisania umowy o dotację na prace wytypowane do przeprowadzenia w 2016 roku. Jeśli ich weryfikacja będzie pozytywna - otrzymamy umowę i będziemy mogli podpisać umowy z wykonawcami na kolejne etapy prac budowlano-zabezpieczających oraz ratunkowych - konserwatorskich w skrzydle głównym. Tym razem zdecydowaliśmy się także do przeprowadzenia badań konserwatorskich w kierunku występowania polichromii ściennych.

Już wiemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie przyznał nam dotacji na 2016 rok (pomimo pozytywnej oceny wniosku: 18 na możliwych 20 punktów), rozważamy więc, czy nie powinniśmy zmienić zakresu prac w skrzydle wschodnim przy dziedzińcu południowym zgłoszonego do wniosku o dofinansowanie od Gminy Bystrzyca Kłodzka. Nie można zajmować się oknami, gdy prac zabezpieczających wciąż wymaga konstrukcja...

Mamy ogromną nadzieję na kolejną dotację od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Dzięki niej moglibyśmy uratować i wyeksponować jeden z pięknych, odkrytych w 2015 roku polichromowanych stropów drewnianych z XVII wieku.

Czy uda nam się uzyskać środki z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej? Szanse niewielkie, jesteśmy wszak NGO, ale startować w konkursach musimy, jeśli poważnie podchodzimy do misji stworzenia instytucji kultury w ratowanym przez nas zabytku.

Dlatego też zapraszamy do składania ofert na wykonanie studium wykonalności dla Działania 3.3, ponieważ zamierzamy starać się o dotację ze środków unijnych na "Kompleksową modernizację energetyczną kompleksu pałacowo-parkowego w Gorzanowie. Więcej szczegółów

">tutaj.

Wspaniałe wieści otrzymaliśmy od dwóch z naszych Przyjaciół z Niemiec: Heribert Wolf rozpoczął akcję informacyjną, która ma na celu pomoc w zebraniu funduszy na ratowanie kompleksu pałacowo-parkowego w Gorzanowie. Arne Franke z kolei opublikował kolejną książkę: "Kleine Kulturgeschichte der schlesischen Schlösser
150 Adelssitze im Portrait, Band 1: Niederschlesien", w której sporo miejsca poświęcił gorzanowskiej rezydencji ! Jakby tego było mało, na wszystkich spotkaniach promujących swoje dzieło opowiada o naszej fundacji i cennym, wyjątkowym zabytku w Gorzanowie!

Dziękujemy najpiękniej!

top