Sympozjum: Pałac w Gorzanowie - inwentaryzacja - rewitalizacja - promocja

20 maja 2016 roku gościliśmy studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy pod opieką prof. Andrzeja Kozieła oraz dr Małgorzaty Wyrzykowskiej od października 2015 roku brali udział w seminarium poświęconym sztuce baroku oraz rewitalizacji. Zajęcia odbywały się na bazie wyjątkowego zabytku, jaki stanowi kompleks pałacowo-parkowy w Gorzanowie. Sympozjum pod nazwą: "Pałac w Gorzanowie – inwentaryzacja – rewitalizacja – promocja" było zwieńczeniem badań, poszukiwań, "burzy mózgów" wspaniałych, młodych ludzi, których nie przeraziła skala i stan obiektu. Wraz z gośćmi mogliśmy uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu i przysłuchiwać się bardzo interesującym referatom oraz dawać się inspirować pomysłami niezwykle twórczych umysłów.

Badania prowadzone pod czujnym okiem i nadzorem prof. Andrzeja Kozieła nie pozostawiają wątpliwości, co do wyjątkowości zabytku, który ratujemy. Ich efektem jest między innymi weryfikacja datowania oraz autorstwa pięknej, XVII-wiecznej sztukaterii w dawnej kaplicy pałacu w Gorzanowie. Wyjątkowe okazały się także wyniki poszukiwań związanych z proweniencją architektury oraz przepięknej dekoracji Nympheum znajdującego się w parku przypałacowym. Porównania tematyki polichromii zachowanych na odkrytych w 2015 roku stropach drewnianych z XVII wieku z traktatem Diego Saavedry de Fajardo (1584 - 1648) dają potwierdzenie, co do źródła ich pochodzenia. Omówienie historii oraz możliwości rewitalizacji pawilonu kąpielowego przy stawie Meluzyny w gorzanowskim parku przypałacowym zainspirowały nie tylko nas, ale także przedstawiciela firmy MINERAL, która już oficjalnie została naszym partnerem w zmaganiach o uratowanie cennego dziedzictwa kulturowego w Gorzanowie.
Propozycje stworzenia w pałacu i okolicach festiwalu teatralnego i muzycznego na bazie teatru dworskiego hrabiego Johanna Hieronymusa von Herberstein oraz warsztatów artystycznych pokrywają się z naszymi planami, ale stanowią ich rozszerzenie o niezwykle twórcze pomysły pana Adama Pacholaka.

Ożywienie zabytkowej architektury i jej otoczenia poprzez sztukę współczesną oraz stworzenie w jej wnętrzach galerii reprodukcji największych i najznamienitszych dzieł malarstwa światowego wydaje się nam teraz także możliwe.
Ostatni referat dotyczył tematu bliskiego osobom i instytucjom ratującym zabytki całego Hrabstwa Kłodzkiego. Panie: Karolina Salamon, Karolina Sobierajczyk, Jagoda Zaburska i Paulina Zapotoczna przedstawiły nam pomysł na projekt szlaku turystycznego i produktu pod nazwą "Romantyczne Hrabstwo Kłodzkie".
Mamy nadzieję, że już w czerwcu będziemy mogli opublikować na stronie www.palacgorzanow.pl skróty referatów omawianych wczoraj w renesansowej kuchni gorzanowskiego pałacu, uratowanej dzięki dotacji od MKiDN w 2014 roku. Wiemy już, że kilka z nich stanowi fragmenty powstających prac licencjackich, a jeden - prawdopodobnie poważnej pracy magisterskiej.
Dziękujemy prof. Andrzejowi Koziełowi i dr Małgorzacie Wyrzykowskiej za prowadzenie seminarium i opiekę nad pracami studentów.

Pięknie dziękujemy wszystkim autorom wystąpień za ich zaangażowanie, badania, pomysły!

Dziękujemy kierownictwu oraz pracownikom M-GOK w Bystrzycy Kłodzkiej za nieocenioną pomoc w zorganizowaniu i obsłudze technicznej wydarzenia!

Dziękujemy pani Jolancie Terleckiej za przygotowanie pysznego, rozgrzewającego posiłku!

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i uczestnictwo w sympozjum!

Prezentujemy udostępnione wystąpienia uczestników sympozjum.

top