Pożegnanie pierwszej prezes zarządu Fundacji Pałac Gorzanów

Wieczorem, 17 czerwca 2016 roku, pierwsza prezes zarządu Fundacji - Alicja Siatka, złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z ważnych przyczyn osobistych.

Sprawowała tę funkcję charytatywnie od dnia powołania Fundacji do istnienia w dniu 29 sierpnia 2012 roku.

Jest i pozostanie współfundatorką Fundacji Pałac Gorzanów.

Pracowała charytatywnie na rzecz Fundacji ponad trzy lata, budując jej markę, poszukując i pozyskując fundusze na ratowanie pałacu i parku, prowadząc badania z zakresu historii i historii sztuki oraz propagując misję uratowania cennego zabytku, kompleksu pałacowo-parkowego w Gorzanowie, aby stworzyć w nim instytucję kultury dostępną dla wszystkich.

Składając rezygnację poprosiła wszystkich wielbicieli gorzanowskiego zabytku oraz Przyjaciół Fundacji Pałac Gorzanów o dalsze wspieranie jej działań i pomoc w realizacji celów statutowych.

Rada Fundacji powołała wieczorem tego samego dnia na p.o. prezesa zarządu inż. Andrzeja Kocińskiego.

top