Wrzesień 2012

Są dekarze. Mają rozebrać i postawić 1300 m2 dachu. Ciągle mam nadzieję, ze coś uda się uratować ze starej więźby. Pełną parą idą przemurowania - 500m3 muru do zrobienia. Ogromne rozszczelnienia przerażają...

Studenci Koła Naukowego Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH badają skarpę, piwnice, mury, biorą próbki drewna.

Park wstępnie uporządkowany, rozpoczynamy wycinkę samosiejek.

Zarejestrowaliśmy Fundację!

Złożyliśmy wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie pielęgnacji parku. Mieliśmy dwa tygodnie na przygotowanie dokumentów, to niewiele, ale udało się :-) Teraz czekamy.

Zaprojektowane stropy strunobetonowe zostały zamocowane, ale brak możliwości dojazdu podwyższył koszty o 100 zł na metrze2...

{AG}articles/Wrzesien 2012{/AG}

top