Listopad 2012

Dekarze opadli z sił - z ośmiu zrobiło się trzech... Wzmocnienia przyszły z ekipy, która sprawdziła sie nadspodziewnie dobrze przy pracach na dachu skrzydła zachodniego.

Coraz krótszy dzień i trzeba się modlić o pogodę...

Złożyliśmy  wnioski o dofinansowanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyniki w lutym...

Przy okazji wizyty w archiwum w Graz, odwiedziliśmy siedzibę rodziny von Herberstein w Styrii.

top