Styczeń 2013

Zmniejszone siły prowadzą prace rozbiórkowe i zabezpieczające w skrzydle zachodnim. Obudowujemy zawalone sklepienia i przygotowujemy deskowania pod nowe stropy.

Trwa inwentaryzacja elementów drewnianych do odzysku. W sali terrenie spod przemalowań przedstawiających liście akantu wychodzą piękne portrety, czyżby Habsburgów? Trzeba zrobić badania...   

Jest dofinansowanie od Ministra Kultury - 500 tys. zł!!!

/cicho liczymy, że dostaniemy coś na konserwację, z odwołań.../

I jeszcze niemal 400 tys. zł  z NFOŚiGW – Park się cieszy!!!

I jeszcze coś dostaliśmy: pierwszą darowiznę od wspaniałego człowieka, który chciał pozostać anonimowy... A stało się to nieoczekiwanie po prezentacji dla przewodników PTTK :-)  Szczęśliwe 20 zł !!! Dobry omen :-) Dziękujemy :-)

top