Lipiec - Wreszcie pełną parą do przodu.


Prace odkrywkowe na ścianach przyniosły nam wiele niespodzianek i radość z nowych odkryć.
Potwierdziła się wcześniejsza koncepcja o dekoracji pierwszego piętra emblematami wg. XVII wiecznego moralitetu Diego Saavedry.
Jest to odpowiedź na ' Księcia ' Machiavellego.


Wskazanie - jakimi wartościami powinien kierować się polityk chrześcijański sprawując władzę. Lektura bardzo na czasie.

Powinna być obowiązkową dla naszych polityków.
Mimo wielkiej popularności w Europie, dzieło to nie było tłumaczone do tej pory na jezyk polski.

Z innych ciekawostek - przy okazji wymiany posadzki oraz piwnic średniowiecznego założenia obronnego odkryliśmy kosci i skorupy naczyń które teraz badają archeolodzy.


Niedługo będziemy znali także wyniki badań z datowania tynków.

Mieszkają u nas konserwatorzy prowadzący badania malowideł w pałacu. Pokoje gościnne zostały zaadoptowane niedużym wysiłkiem finansowym, są wspaniałe. Dziękujemy tym wszystkim, którzy oddali pod naszą opiekę inwalidów meblowych i inne drobiazgi konieczne do mieszkania.

Opuścił nas jeden z pracowników obstający, że został ciężko przestraszony przez COŚ . Nie wierzymy , ale...

Pieniędzy ciągle nie ma, ale armia już boju.

W opuszczonym przez lokatorów mieszkaniu przygotowujemy pokoje gościnne dla muzyków , aktorów i wspierających nas wolontariuszy.
Z braku środków korzystamy z pomocy przyjaznych nam ludzi. zbieramy niepotrzebne meble lampy szklanki obrusy ,pościel. dywany za tydzień lub dwa będziemy mieli gotowe pokoje gościnne. Ich wystrój do tej pory jest zagadką , ponieważ nie wiadomo co uda się nam pozyskać od przyjaciół wspierających fundację.

Złożyliśmy wszelkie stosowne wnioski o dotacje unijne - czas pokaże czy będziemy mieli szczęście.

Nie udało się z wnioskiem o środki transgraniczne. Niestety nasz partner nie zdążył ze swoim projektem, co oznacza, że ze my ze swoim zostaliśmy na lodzie.

Nie reklamujemy się jako atrakcja turystyczna - mimo to, w maju odwiedzilo nas ok 800 osób - lejąc miód na nasze seraca i prawiąc nam komplementa.
- może dlatego że zwiedzanie u nas jest bezplatne ?

Dla tych którzy chcą zobaczyć postępy prac informujujemy że zwiedzanie jest możliwe po wcześniejszym powiadomieniu najlepiej mailem lub telefonicznie. 

Z zaskoczenia też można , ale jest ryzyko odbicia się od bramy.

Poszukujemy wolotariuszy i wolonariuszek do pomocy we wszystkich możliwych dziedzinach /z możliwością zamieszkania wyżywienia

zapraszamy .

Pożegnanie pierwszej prezes zarządu Fundacji Pałac Gorzanów

Wieczorem, 17 czerwca 2016 roku, pierwsza prezes zarządu Fundacji - Alicja Siatka, złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z ważnych przyczyn osobistych.

Sprawowała tę funkcję charytatywnie od dnia powołania Fundacji do istnienia w dniu 29 sierpnia 2012 roku.

Jest i pozostanie współfundatorką Fundacji Pałac Gorzanów.

Pracowała charytatywnie na rzecz Fundacji ponad trzy lata, budując jej markę, poszukując i pozyskując fundusze na ratowanie pałacu i parku, prowadząc badania z zakresu historii i historii sztuki oraz propagując misję uratowania cennego zabytku, kompleksu pałacowo-parkowego w Gorzanowie, aby stworzyć w nim instytucję kultury dostępną dla wszystkich.

Składając rezygnację poprosiła wszystkich wielbicieli gorzanowskiego zabytku oraz Przyjaciół Fundacji Pałac Gorzanów o dalsze wspieranie jej działań i pomoc w realizacji celów statutowych.

Rada Fundacji powołała wieczorem tego samego dnia na p.o. prezesa zarządu inż. Andrzeja Kocińskiego.

Arne Franke ponownie w Gorzanowie

25 maja mieliśmy okazję po raz kolejny powitać w gorzanowskim pałacu gości, których przywiózł do nas niemiecki historyk sztuki i PRZYJACIEL naszej Fundacji - Arne Franke. Niemieckie biuro podróży Carpe Diem zorganizowało wyjątkową wycieczkę dla miłośników zabytków, a ich przewodnikiem ponownie został Arne Franke. Była to kolejna okazja, aby pokazać postępy prac przy ratowaniu kompleksu pałacowo-parkowego w Gorzanowie. Teraz jest tutaj cicho i spokojnie, ponieważ wciąż czekamy na umowę dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pokazaliśmy więc to, co udało się osiągnąć dzięki wytężonym pracom, które prowadzimy od jesieni 2012 roku, aby w tym wyjątkowym i cennym zabytku stworzyć w przyszłości instytucję kultury otwartą dla wszystkich.

Dziękujemy za przemiłą wizytę, ciepłe słowa i wyrazy życzliwości!

Sympozjum: Pałac w Gorzanowie - inwentaryzacja - rewitalizacja - promocja

20 maja 2016 roku gościliśmy studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy pod opieką prof. Andrzeja Kozieła oraz dr Małgorzaty Wyrzykowskiej od października 2015 roku brali udział w seminarium poświęconym sztuce baroku oraz rewitalizacji. Zajęcia odbywały się na bazie wyjątkowego zabytku, jaki stanowi kompleks pałacowo-parkowy w Gorzanowie. Sympozjum pod nazwą: "Pałac w Gorzanowie – inwentaryzacja – rewitalizacja – promocja" było zwieńczeniem badań, poszukiwań, "burzy mózgów" wspaniałych, młodych ludzi, których nie przeraziła skala i stan obiektu. Wraz z gośćmi mogliśmy uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu i przysłuchiwać się bardzo interesującym referatom oraz dawać się inspirować pomysłami niezwykle twórczych umysłów.

Badania prowadzone pod czujnym okiem i nadzorem prof. Andrzeja Kozieła nie pozostawiają wątpliwości, co do wyjątkowości zabytku, który ratujemy. Ich efektem jest między innymi weryfikacja datowania oraz autorstwa pięknej, XVII-wiecznej sztukaterii w dawnej kaplicy pałacu w Gorzanowie. Wyjątkowe okazały się także wyniki poszukiwań związanych z proweniencją architektury oraz przepięknej dekoracji Nympheum znajdującego się w parku przypałacowym. Porównania tematyki polichromii zachowanych na odkrytych w 2015 roku stropach drewnianych z XVII wieku z traktatem Diego Saavedry de Fajardo (1584 - 1648) dają potwierdzenie, co do źródła ich pochodzenia. Omówienie historii oraz możliwości rewitalizacji pawilonu kąpielowego przy stawie Meluzyny w gorzanowskim parku przypałacowym zainspirowały nie tylko nas, ale także przedstawiciela firmy MINERAL, która już oficjalnie została naszym partnerem w zmaganiach o uratowanie cennego dziedzictwa kulturowego w Gorzanowie.
Propozycje stworzenia w pałacu i okolicach festiwalu teatralnego i muzycznego na bazie teatru dworskiego hrabiego Johanna Hieronymusa von Herberstein oraz warsztatów artystycznych pokrywają się z naszymi planami, ale stanowią ich rozszerzenie o niezwykle twórcze pomysły pana Adama Pacholaka.

Ożywienie zabytkowej architektury i jej otoczenia poprzez sztukę współczesną oraz stworzenie w jej wnętrzach galerii reprodukcji największych i najznamienitszych dzieł malarstwa światowego wydaje się nam teraz także możliwe.
Ostatni referat dotyczył tematu bliskiego osobom i instytucjom ratującym zabytki całego Hrabstwa Kłodzkiego. Panie: Karolina Salamon, Karolina Sobierajczyk, Jagoda Zaburska i Paulina Zapotoczna przedstawiły nam pomysł na projekt szlaku turystycznego i produktu pod nazwą "Romantyczne Hrabstwo Kłodzkie".
Mamy nadzieję, że już w czerwcu będziemy mogli opublikować na stronie www.palacgorzanow.pl skróty referatów omawianych wczoraj w renesansowej kuchni gorzanowskiego pałacu, uratowanej dzięki dotacji od MKiDN w 2014 roku. Wiemy już, że kilka z nich stanowi fragmenty powstających prac licencjackich, a jeden - prawdopodobnie poważnej pracy magisterskiej.
Dziękujemy prof. Andrzejowi Koziełowi i dr Małgorzacie Wyrzykowskiej za prowadzenie seminarium i opiekę nad pracami studentów.

Pięknie dziękujemy wszystkim autorom wystąpień za ich zaangażowanie, badania, pomysły!

Dziękujemy kierownictwu oraz pracownikom M-GOK w Bystrzycy Kłodzkiej za nieocenioną pomoc w zorganizowaniu i obsłudze technicznej wydarzenia!

Dziękujemy pani Jolancie Terleckiej za przygotowanie pysznego, rozgrzewającego posiłku!

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i uczestnictwo w sympozjum!

Prezentujemy udostępnione wystąpienia uczestników sympozjum.

top