Pożegnanie pierwszej prezes zarządu Fundacji Pałac Gorzanów

Wieczorem, 17 czerwca 2016 roku, pierwsza prezes zarządu Fundacji - Alicja Siatka, złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z ważnych przyczyn osobistych.

Sprawowała tę funkcję charytatywnie od dnia powołania Fundacji do istnienia w dniu 29 sierpnia 2012 roku.

Jest i pozostanie współfundatorką Fundacji Pałac Gorzanów.

Pracowała charytatywnie na rzecz Fundacji ponad trzy lata, budując jej markę, poszukując i pozyskując fundusze na ratowanie pałacu i parku, prowadząc badania z zakresu historii i historii sztuki oraz propagując misję uratowania cennego zabytku, kompleksu pałacowo-parkowego w Gorzanowie, aby stworzyć w nim instytucję kultury dostępną dla wszystkich.

Składając rezygnację poprosiła wszystkich wielbicieli gorzanowskiego zabytku oraz Przyjaciół Fundacji Pałac Gorzanów o dalsze wspieranie jej działań i pomoc w realizacji celów statutowych.

Rada Fundacji powołała wieczorem tego samego dnia na p.o. prezesa zarządu inż. Andrzeja Kocińskiego.

Arne Franke ponownie w Gorzanowie

25 maja mieliśmy okazję po raz kolejny powitać w gorzanowskim pałacu gości, których przywiózł do nas niemiecki historyk sztuki i PRZYJACIEL naszej Fundacji - Arne Franke. Niemieckie biuro podróży Carpe Diem zorganizowało wyjątkową wycieczkę dla miłośników zabytków, a ich przewodnikiem ponownie został Arne Franke. Była to kolejna okazja, aby pokazać postępy prac przy ratowaniu kompleksu pałacowo-parkowego w Gorzanowie. Teraz jest tutaj cicho i spokojnie, ponieważ wciąż czekamy na umowę dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pokazaliśmy więc to, co udało się osiągnąć dzięki wytężonym pracom, które prowadzimy od jesieni 2012 roku, aby w tym wyjątkowym i cennym zabytku stworzyć w przyszłości instytucję kultury otwartą dla wszystkich.

Dziękujemy za przemiłą wizytę, ciepłe słowa i wyrazy życzliwości!

Sympozjum: Pałac w Gorzanowie - inwentaryzacja - rewitalizacja - promocja

20 maja 2016 roku gościliśmy studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy pod opieką prof. Andrzeja Kozieła oraz dr Małgorzaty Wyrzykowskiej od października 2015 roku brali udział w seminarium poświęconym sztuce baroku oraz rewitalizacji. Zajęcia odbywały się na bazie wyjątkowego zabytku, jaki stanowi kompleks pałacowo-parkowy w Gorzanowie. Sympozjum pod nazwą: "Pałac w Gorzanowie – inwentaryzacja – rewitalizacja – promocja" było zwieńczeniem badań, poszukiwań, "burzy mózgów" wspaniałych, młodych ludzi, których nie przeraziła skala i stan obiektu. Wraz z gośćmi mogliśmy uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu i przysłuchiwać się bardzo interesującym referatom oraz dawać się inspirować pomysłami niezwykle twórczych umysłów.

Badania prowadzone pod czujnym okiem i nadzorem prof. Andrzeja Kozieła nie pozostawiają wątpliwości, co do wyjątkowości zabytku, który ratujemy. Ich efektem jest między innymi weryfikacja datowania oraz autorstwa pięknej, XVII-wiecznej sztukaterii w dawnej kaplicy pałacu w Gorzanowie. Wyjątkowe okazały się także wyniki poszukiwań związanych z proweniencją architektury oraz przepięknej dekoracji Nympheum znajdującego się w parku przypałacowym. Porównania tematyki polichromii zachowanych na odkrytych w 2015 roku stropach drewnianych z XVII wieku z traktatem Diego Saavedry de Fajardo (1584 - 1648) dają potwierdzenie, co do źródła ich pochodzenia. Omówienie historii oraz możliwości rewitalizacji pawilonu kąpielowego przy stawie Meluzyny w gorzanowskim parku przypałacowym zainspirowały nie tylko nas, ale także przedstawiciela firmy MINERAL, która już oficjalnie została naszym partnerem w zmaganiach o uratowanie cennego dziedzictwa kulturowego w Gorzanowie.
Propozycje stworzenia w pałacu i okolicach festiwalu teatralnego i muzycznego na bazie teatru dworskiego hrabiego Johanna Hieronymusa von Herberstein oraz warsztatów artystycznych pokrywają się z naszymi planami, ale stanowią ich rozszerzenie o niezwykle twórcze pomysły pana Adama Pacholaka.

Ożywienie zabytkowej architektury i jej otoczenia poprzez sztukę współczesną oraz stworzenie w jej wnętrzach galerii reprodukcji największych i najznamienitszych dzieł malarstwa światowego wydaje się nam teraz także możliwe.
Ostatni referat dotyczył tematu bliskiego osobom i instytucjom ratującym zabytki całego Hrabstwa Kłodzkiego. Panie: Karolina Salamon, Karolina Sobierajczyk, Jagoda Zaburska i Paulina Zapotoczna przedstawiły nam pomysł na projekt szlaku turystycznego i produktu pod nazwą "Romantyczne Hrabstwo Kłodzkie".
Mamy nadzieję, że już w czerwcu będziemy mogli opublikować na stronie www.palacgorzanow.pl skróty referatów omawianych wczoraj w renesansowej kuchni gorzanowskiego pałacu, uratowanej dzięki dotacji od MKiDN w 2014 roku. Wiemy już, że kilka z nich stanowi fragmenty powstających prac licencjackich, a jeden - prawdopodobnie poważnej pracy magisterskiej.
Dziękujemy prof. Andrzejowi Koziełowi i dr Małgorzacie Wyrzykowskiej za prowadzenie seminarium i opiekę nad pracami studentów.

Pięknie dziękujemy wszystkim autorom wystąpień za ich zaangażowanie, badania, pomysły!

Dziękujemy kierownictwu oraz pracownikom M-GOK w Bystrzycy Kłodzkiej za nieocenioną pomoc w zorganizowaniu i obsłudze technicznej wydarzenia!

Dziękujemy pani Jolancie Terleckiej za przygotowanie pysznego, rozgrzewającego posiłku!

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i uczestnictwo w sympozjum!

Prezentujemy udostępnione wystąpienia uczestników sympozjum.

Kwiecień 2016

Miesiąc oczekiwania. W marcu wysłaliśmy do MKiDN dokumenty wymagane do podpisania umowy o dotację na prace wytypowane do przeprowadzenia w 2016 roku. Jeśli ich weryfikacja będzie pozytywna - otrzymamy umowę i będziemy mogli podpisać umowy z wykonawcami na kolejne etapy prac budowlano-zabezpieczających oraz ratunkowych - konserwatorskich w skrzydle głównym. Tym razem zdecydowaliśmy się także do przeprowadzenia badań konserwatorskich w kierunku występowania polichromii ściennych.

Już wiemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie przyznał nam dotacji na 2016 rok (pomimo pozytywnej oceny wniosku: 18 na możliwych 20 punktów), rozważamy więc, czy nie powinniśmy zmienić zakresu prac w skrzydle wschodnim przy dziedzińcu południowym zgłoszonego do wniosku o dofinansowanie od Gminy Bystrzyca Kłodzka. Nie można zajmować się oknami, gdy prac zabezpieczających wciąż wymaga konstrukcja...

Mamy ogromną nadzieję na kolejną dotację od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Dzięki niej moglibyśmy uratować i wyeksponować jeden z pięknych, odkrytych w 2015 roku polichromowanych stropów drewnianych z XVII wieku.

Czy uda nam się uzyskać środki z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej? Szanse niewielkie, jesteśmy wszak NGO, ale startować w konkursach musimy, jeśli poważnie podchodzimy do misji stworzenia instytucji kultury w ratowanym przez nas zabytku.

Dlatego też zapraszamy do składania ofert na wykonanie studium wykonalności dla Działania 3.3, ponieważ zamierzamy starać się o dotację ze środków unijnych na "Kompleksową modernizację energetyczną kompleksu pałacowo-parkowego w Gorzanowie. Więcej szczegółów

">tutaj.

Wspaniałe wieści otrzymaliśmy od dwóch z naszych Przyjaciół z Niemiec: Heribert Wolf rozpoczął akcję informacyjną, która ma na celu pomoc w zebraniu funduszy na ratowanie kompleksu pałacowo-parkowego w Gorzanowie. Arne Franke z kolei opublikował kolejną książkę: "Kleine Kulturgeschichte der schlesischen Schlösser
150 Adelssitze im Portrait, Band 1: Niederschlesien", w której sporo miejsca poświęcił gorzanowskiej rezydencji ! Jakby tego było mało, na wszystkich spotkaniach promujących swoje dzieło opowiada o naszej fundacji i cennym, wyjątkowym zabytku w Gorzanowie!

Dziękujemy najpiękniej!

Marzec 2016

Miesiąc spokojny? Tak mogłoby się wydawać, choć tak naprawdę trwały wytężone prace nad przygotowaniem dokumentacji, niezbędnej do otrzymania pozwoleń, które z kolei pozwolą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawdzić, czy wytypowane prace na 2016 rok są właściwe i przygotować dla nas umowę dotacji.

Sprawozdanie finansowe i bilans za 2015 rok - także trzeba sporządzić i wysłać do końca marca 2016 roku.

W międzyczasie zauważyliśmy, że awaria budowlana, z którą mieliśmy w ubiegłym roku do czynienia nie pozostała bez wpływu na pałac... Niestety pojawiły się spękania w warstwie izolującej tarasy! Niedobra wiadomość. Będziemy się konsultować z wykonawcą prac w 2014 roku i pytać, co może zrobić, aby poprawić szczelność. Ostateczne pokrycie tarasów jeszcze przed nami, ale nieco ponad rok po zakończeniu prac pojawił się problem...

Wybraliśmy prace do wykonania w 2016 roku, które będą współfinansowane ze środków MKiDN. Wszystkie dotyczą skrzydła głównego pałacu. Efekt powinien być naprawdę widoczny, ale do października czeka nas dużo wytężonej pracy.

Tuż przed Wielkanocą otrzymaliśmy dodatkowe dwie wiadomości: jedną złą i jedną dobrą. Zła - nie będzie dotacji z Urzędu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, pomimo wysokiej oceny naszego wniosku przez komisję.

Druga jest na szczęście dobra - z budżetu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka otrzymamy 20 000,00 zł na remont historycznych okien w skrzydle wschodnim przy dziedzińcu południowym. BARDZO DZIĘKUJEMY! Kwota wydaje się mała, ale trzeba brać pod uwagę, że budżet gminy jest ograniczony, a potrzeby - ogromne! Musimy teraz wytypować okna, które odzyskają swój blask. I szukamy dalszych środków, aby wyremontować pozostałe.

Dofinansowanie, o które wnioskowaliśmy z budżetu Województwa Dolnośląskiego, miało nam pomóc dokończyć prace zabezpieczająco-budowlane w skrzydle wschodnim przy dziedzińcu południowym, czyli dawnych apartamentach hrabiny von Herberstein. Szkoda...

Miła wiadomość - nasza wspaniała wolontariuszka - Ola Cebula, przekazała nam piękne zdjęcia z wczesnowiosennego spaceru w przypałacowym parku. DZIĘKUJEMY i prezentujemy!

Wszystkich, którzy mogą i chcą nam pomóc, prosimy o darowizny na konto lub zasilanie skarbony wystawionej w pałacu! I oczywiście - wszystkim DARCZYŃCOM NAJPIĘKNIEJ DZIĘKUJEMY!

top