Pięknie dziękujemy wszystkim, którzy poparli naszą misję ratowania kompleksu pałacowo - parkowego w Gorzanowie, przekazując na ten cel 1% podatku za 2014 rok.

Dziękujemy Towarzystwu Miłośników Gorzanowa za wspaniałą współpracę!

DZIĘKUJEMY

Październik 2015

Jesień w pełni, a w gorzanowskim pałacu - prace w toku. Kontynuujemy walkę o zabezpieczenie pięknej kaplicy p.w. Św. Jerzego, dofinansowaną ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz odkrytych, polichromowanych stropów w skrzydle głównym pałacu. Trzy, pięknie malowane stropy nad 1 piętrem skrzydła głównego, rozebrane - oczyszczone, tymczasowo zabezpieczone i złożone na przygotowanych regałach. W ich miejscu budujemy nowe stropy, na których położona zostanie podłoga trzeciej kondygnacji.

Jeszcze kilkanaście dni i prace dotowane ze środków Dolnośląskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków we Wrocławiu zostaną ukończone. Jeśli szczęście nam dopisze - w przyszłym roku będzie możliwe scalenie wystroju całej kaplicy!

W innych miejscach rozległego kompleksu przygotowujemy się do snu zimowego - uszczelniamy, porządkujemy, zakładamy folie w okna aby śnieg nas nie zasypał. 

Wzmocniliśmy północną część pałacu poprzez wzmocnienie skarpy i stworzenie betonowego gorsetu dla osuwającej się ściany.

Udało się zabezpieczyć większość pięknej, wyjątkowej sztukaterii w tzw. sali myśliwskiej - a nie bylismy pewni czy będzie to możliwe.

Mamy nadzieję, że konserwatorzy skończą prace we wnętrzu kaplicy na tyle wcześnie, aby można było zamontować okna i odtworzyć drewniany strop pod sztukaterię. Zostało około półtora miesiąca na zakończenie wszystkich prac, dotowanych ze środków MKiDN.
Koniec prac i koniec pieniędzy. Jak przeżyć do maja 2016?
Dzięki współpracy z Towarzystwem Miłośników Gorzanowa zebraliśmy po raz pierwszy darowizny z 1%. Uzbierało się więcej, niż się spodziewaliśmy, bo aż 2650 zł! DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i zapewniamy, że każda złotówka jest dla nas bardzo ważna.

Odbył się pierwszy Festiwal Animacje Przestrzeni w ramach zadania dofinansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Bystrzyca Kłodzka: "Pałac w Gorzanowie jako Nowa Przestrzeń dla Sztuki". Chcieliśmy w ten sposób pokazać, jak wyjątkowym miejscem dla miłośników historii, kultury i sztuki jest gorzanowska rezydencja.

Studenci III roku Historii Sztuki z UWr pod opieką prof. Andrzeja Kozieła oraz dr Małgorzaty Wyrzykowskiej pomogą nam w badaniach i tworzeniu pomysłów na rewitalizację kompleksu pałacowo-parkowego w Gorzanowie. DZIĘKUJEMY!

Przygotowujemy się do konkursów, które mogą nam umożliwić realizację pomysłu stworzenia w pałacu i parku instytucji kultury w zabytku. Czy nam się uda? Konkurencja jest duża i bardzo silna! Czy dopisze nam szczęście?

Wrzesień 2015

Wreszcie mogliśmy ruszyć z pracami demontażu stropu nad tzw. salą myśliwską. 
Wcześniej konieczny był demontaż pozostałych sztukaterii i ciężkich, uszkodzonych stropów belkowych w Sali Antenatów.
Dopiero po tych pracach mogliśmy zacząć rozbierać strop nad sztukateriami sali myśliwskiej (na konserwację sztukaterii nie otrzymaliśmy dofinansowania, chociaż na naprawę stropu nad nimi - i owszem, dlatego zadanie jest tak trudne do wykonania).
Belkowanie i dekoracje malarskie desek świadczą o tym, że mamy do czynienia z kolejnym odkryciem - już trzeci, polichromowany strop drewniany odsłonił się naszym oczom! Dekoracje są pokrewne tym, które widzieliśmy już na elementach stropu nad Salą Antenatów.
Próbujemy naprawiać zmurszałe w gniazdach belki. Celem jest uratowanie jak największej ilości już i tak uszkodzonej, pięknej sztukaterii z przedstawieniami rodzajowymi (w tym - myśliwskimi, stąd nazwa, która nadaliśmy tej sali).
Tymczasowy w budynku administracyjnym trwa akcja docieplania i uszczelniania. Jest nadzieja, że "utrzymamy przyczółek" przez zimę. Przy okazji okazało się, że część krokwi i desek poszycia dachu musieliśmy wymienić. Już przyzwyczailiśmy się do tego, że każda czynność zabezpieczająca odkrywa kolejny zestaw robót koniecznych do podjęcia. Robak "żre drewno aż słychać", jednak jeszcze nie czas na remont - budynek musi czekać na swoją kolej.

Wszystko wskazuje na to, że zaplanowane na ten rok prace budowlano-zabezpieczające zakończymy w listopadzie, o ile prowadzone prace konserwatorskie na to pozwolą (one są priorytetem). Część prac - tych dofinansowanych ze środków Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Bystrzyca Kłodzka - już odebranych i w trakcie rozliczenia.

Trwają prace ratunkowe-konserwatorskie oraz budowlano-zabezpieczające, dofinansowane z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ratunkowe-konserwatorskie, które umożliwiła nam swoją dotacją Dolnośląska Wojewódzka Konserwator Zabytków we Wrocławiu. 

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wszelkie dotacje!

Marzymy o większym wsparciu z darowizn celowych, które pomogą naszej fundacji prowadzić konieczne prace ratunkowe, na które nie mamy dofinansowań. Bez wsparcia z zewnątrz nie poradzimy sobie...

Wciąż potrzeba więcej środków finansowych, ale im głębiej wnikamy w menadry dofinansowań, tym większe pojawiają się wątpliwości. Marzyliśmy o tym, aby przy pomocy funduszy unijnych stworzyć do 2020 roku instytucję kultury w kompleksie pałacowo-parkowym w Gorzanowie. Z POIIŚ nie mamy jednak szans otrzymać żadnego wsparcia - regulamin wyklucza takie zabytki, jak nasz :-(

Zawalczymy o fundusze transgraniczne i RPO, ale i tak mamy duże wątpliwości, czy się uda?

Czeka nas spore "różdżkarstwo finansowe" w poszukiwaniu dotacji na przyszły i kolejne lata.

Włączyliśmy się w Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 oraz Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2015. Ostrożnie prezentujemy postępy prac i pokazujemy, jak w przyszłości będzie działać nasz gorzanowski "pałac kultury".

Na 9 i 10 października szykujemy Festiwal Animacje Przestrzeni, w ramach wydarzenia: Pałac Gorzanów jako Nowa Przestrzeń dla Sztuki dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Gminę Bystrzyca Kłodzka!

Pałac w Gorzanowie jako Nowa Przestrzeń dla Sztuki

9 - 10.10.2015 FESTIWAL ANIMACJE PRZESTRZENI

Fundacja Pałac Gorzanów oraz Fest.Eve art management Ewa Żurakowska mieli zaszczyt zaprezentować w pałacu w Gorzanowie 9 i 10 października niesamowite wydarzenie, którym mamy nadzieję zapoczątkować cykl spotkań artystycznych przypominających i w dalszej perspektywie przywracających tradycje teatralne i muzyczne dawnej rezydencji rodu von Herberstein i samego Gorzanowa.

Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego za przyznanie dofinansowania, dzięki któremu mogliśmy zrealizować ten niesamowity projekt.

Dziękujemy Starostwu Kłodzkiemu za objęcie wydarzenia Mecenatem.

Dziękujemy Pani Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej za objęcie wydarzenia Honorowym Patronatem.

Dziękujemy Gminie Bystrzyca Kłodzka za wsparcie finansowe.

Dziękujemy ESK2016 za udzielenie naszemu projektowi rekomendacji.

Dziękujemy Zakładowi Poligraficznemu "Perfekta" z Kłodzka za wsparcie finansowe.

Dziękujemy wolontariuszom z Liceum im. B. Chrobrego w Kłodzku za pomoc.

Dziękujemy niezawodnemu MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej za pomoc techniczną.

Dziękujemy Towarzystwu Miłośników Gorzanowa za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom, wykładowcom oraz wspaniałym gościom za uczestnictwo w Festiwalu i zapraszamy najserdeczniej na kolejne wydarzenia, którymi chcemy ożywiać przestrzeń kompleksu pałacowo-parkowego w Gorzanowie oraz zachęcać do pomocy w jego ratowaniu i przekształceniu w instytucję kultury dostępną dla wszystkich jej miłośników.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2015 w Pałacu w Gorzanowie

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 mieliśmy zaszczyt zaprosić 19 września do obejrzenia trzech, pięknych wystaw, zaprezentowanych w kilku wnętrzach remontowanego od jesieni 2012 roku pałacu w Gorzanowie. Mottem przewodnim tegorocznych EDD było „Utracone dziedzictwo”. W ten sposób organizatorzy chcieli przypomnieć zniszczone zabytki, skradzione dzieła sztuki i zrujnowane miasta. Wezwali do zaopiekowania się tym, co pozostało po naszych przodkach, aby przyszłe pokolenia nie zostały "odcięte od korzeni".
W Gorzanowskim Pałacu wpisaliśmy się w przesłanie EDD prezentując wystawę „Zapomniane dziedzictwo hrabstwa kłodzkiego i początki jego rewitalizacji”. Powstała na bazie innej ekspozycji „Ein vergessenes Arkadien – Zapomniana Arkadia”, współautorstwa historyka sztuki i konserwatora zabytków Arne Franke. Pokazaliśmy ją w połączeniu z prezentacją zabytków ratowanych przez członków Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Hrabstwa Kłodzkiego. W ten sposób połączyliśmy losy wybranych rezydencji istniejących przez wieki w Kotlinie Kłodzkiej – od ich powstania, rozkwitu, poprzez przekształcenia, podupadanie, dewastację i często tragiczny stan współczesny ze szczęśliwymi historiami obiektów ratowanych obecnie: Pałacu w Gorzanowie, Pałacu w Kamieńcu, Dworu Sarny, Pałacu w Żelaźnie, Zamku w Międzylesiu, dawnej Villi Barbra w Lądku Zdroju (obecnej - ProHarmonii), Wieży Rycerskiej w Żelaźnie, Domu pod Twierdzą w Srebrnej Górze czy Wapiennika w Starej Morawie. Ich właściciele uratowali lub są w trakcie ratowania zabytków przed ruiną. W części z nich działają dziś już hotele i pensjonaty, inne poddawane są rewitalizacji, z zamysłem stworzenia w nich w przyszłości swoistych instytucji kultury.
Oprawę dla głównej wystawy tworzyły dwie dodatkowe: fotografii Tomasza Gmerka, prezentujących piękno Hrabstwa Kłodzkiego oraz malarstwa Zofii Kowalczyk, poświęconego także temu pięknemu regionowi.
Bardzo ucieszyliśmy się z dużego zainteresowania zwiedzających oraz obecności zarówno właścicieli obiektów zabytkowych, zrzeszonych w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Hrabstwa Kłodzkiego, jak i autorów wystaw towarzyszących, którzy zechcieli przybyć i opowiedzieć o sobie, swoich zmaganiach z rewitalizacją zabytków, twórczości. Odpowiadali na pytania odwiedzających wystawy.
Dziękujemy panu Robertowi Dumie z Towrzystwa Miłośników Gorzanowa za zgłoszenie naszego obiektu oraz pomysłu wystaw do programu tegorocznej edycji EDD.
Dziękujemy Starostwu Kłodzkiemu za udostępnienie wystawy fotografii "Hrabstwo Kłodzkie".
Dziękujemy właścicielom obiektów zabytkowych zrzeszonych w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Hrabstwa Kłodzkiego za przywiezienie materiałów promujących ich działania oraz przybycie do nas.
Dziękujemy panu Tomaszowi Gmerkowi oraz pani Zofii Kowalczyk za chęć prezentacji swojej twórczości.
Dziękujemy naszej niezawodnej wolontariuszce - Oli Cebuli, za pomoc w upiększeniu wystaw.
Dziękujemy pracownikom firm prowadzących prace zabezpieczająco-budowlane na terenie kompleksu za pomoc w przygotowaniu wystaw.
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie do Pałacu w Gorzanowie.

top