Wrzesień 2015

Wreszcie mogliśmy ruszyć z pracami demontażu stropu nad tzw. salą myśliwską. 
Wcześniej konieczny był demontaż pozostałych sztukaterii i ciężkich, uszkodzonych stropów belkowych w Sali Antenatów.
Dopiero po tych pracach mogliśmy zacząć rozbierać strop nad sztukateriami sali myśliwskiej (na konserwację sztukaterii nie otrzymaliśmy dofinansowania, chociaż na naprawę stropu nad nimi - i owszem, dlatego zadanie jest tak trudne do wykonania).
Belkowanie i dekoracje malarskie desek świadczą o tym, że mamy do czynienia z kolejnym odkryciem - już trzeci, polichromowany strop drewniany odsłonił się naszym oczom! Dekoracje są pokrewne tym, które widzieliśmy już na elementach stropu nad Salą Antenatów.
Próbujemy naprawiać zmurszałe w gniazdach belki. Celem jest uratowanie jak największej ilości już i tak uszkodzonej, pięknej sztukaterii z przedstawieniami rodzajowymi (w tym - myśliwskimi, stąd nazwa, która nadaliśmy tej sali).
Tymczasowy w budynku administracyjnym trwa akcja docieplania i uszczelniania. Jest nadzieja, że "utrzymamy przyczółek" przez zimę. Przy okazji okazało się, że część krokwi i desek poszycia dachu musieliśmy wymienić. Już przyzwyczailiśmy się do tego, że każda czynność zabezpieczająca odkrywa kolejny zestaw robót koniecznych do podjęcia. Robak "żre drewno aż słychać", jednak jeszcze nie czas na remont - budynek musi czekać na swoją kolej.

Wszystko wskazuje na to, że zaplanowane na ten rok prace budowlano-zabezpieczające zakończymy w listopadzie, o ile prowadzone prace konserwatorskie na to pozwolą (one są priorytetem). Część prac - tych dofinansowanych ze środków Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Bystrzyca Kłodzka - już odebranych i w trakcie rozliczenia.

Trwają prace ratunkowe-konserwatorskie oraz budowlano-zabezpieczające, dofinansowane z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ratunkowe-konserwatorskie, które umożliwiła nam swoją dotacją Dolnośląska Wojewódzka Konserwator Zabytków we Wrocławiu. 

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wszelkie dotacje!

Marzymy o większym wsparciu z darowizn celowych, które pomogą naszej fundacji prowadzić konieczne prace ratunkowe, na które nie mamy dofinansowań. Bez wsparcia z zewnątrz nie poradzimy sobie...

Wciąż potrzeba więcej środków finansowych, ale im głębiej wnikamy w menadry dofinansowań, tym większe pojawiają się wątpliwości. Marzyliśmy o tym, aby przy pomocy funduszy unijnych stworzyć do 2020 roku instytucję kultury w kompleksie pałacowo-parkowym w Gorzanowie. Z POIIŚ nie mamy jednak szans otrzymać żadnego wsparcia - regulamin wyklucza takie zabytki, jak nasz :-(

Zawalczymy o fundusze transgraniczne i RPO, ale i tak mamy duże wątpliwości, czy się uda?

Czeka nas spore "różdżkarstwo finansowe" w poszukiwaniu dotacji na przyszły i kolejne lata.

Włączyliśmy się w Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 oraz Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 2015. Ostrożnie prezentujemy postępy prac i pokazujemy, jak w przyszłości będzie działać nasz gorzanowski "pałac kultury".

Na 9 i 10 października szykujemy Festiwal Animacje Przestrzeni, w ramach wydarzenia: Pałac Gorzanów jako Nowa Przestrzeń dla Sztuki dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Gminę Bystrzyca Kłodzka!

Pałac w Gorzanowie jako Nowa Przestrzeń dla Sztuki

9 - 10.10.2015 FESTIWAL ANIMACJE PRZESTRZENI

Fundacja Pałac Gorzanów oraz Fest.Eve art management Ewa Żurakowska mieli zaszczyt zaprezentować w pałacu w Gorzanowie 9 i 10 października niesamowite wydarzenie, którym mamy nadzieję zapoczątkować cykl spotkań artystycznych przypominających i w dalszej perspektywie przywracających tradycje teatralne i muzyczne dawnej rezydencji rodu von Herberstein i samego Gorzanowa.

Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego za przyznanie dofinansowania, dzięki któremu mogliśmy zrealizować ten niesamowity projekt.

Dziękujemy Starostwu Kłodzkiemu za objęcie wydarzenia Mecenatem.

Dziękujemy Pani Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej za objęcie wydarzenia Honorowym Patronatem.

Dziękujemy Gminie Bystrzyca Kłodzka za wsparcie finansowe.

Dziękujemy ESK2016 za udzielenie naszemu projektowi rekomendacji.

Dziękujemy Zakładowi Poligraficznemu "Perfekta" z Kłodzka za wsparcie finansowe.

Dziękujemy wolontariuszom z Liceum im. B. Chrobrego w Kłodzku za pomoc.

Dziękujemy niezawodnemu MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej za pomoc techniczną.

Dziękujemy Towarzystwu Miłośników Gorzanowa za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom, wykładowcom oraz wspaniałym gościom za uczestnictwo w Festiwalu i zapraszamy najserdeczniej na kolejne wydarzenia, którymi chcemy ożywiać przestrzeń kompleksu pałacowo-parkowego w Gorzanowie oraz zachęcać do pomocy w jego ratowaniu i przekształceniu w instytucję kultury dostępną dla wszystkich jej miłośników.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2015 w Pałacu w Gorzanowie

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 mieliśmy zaszczyt zaprosić 19 września do obejrzenia trzech, pięknych wystaw, zaprezentowanych w kilku wnętrzach remontowanego od jesieni 2012 roku pałacu w Gorzanowie. Mottem przewodnim tegorocznych EDD było „Utracone dziedzictwo”. W ten sposób organizatorzy chcieli przypomnieć zniszczone zabytki, skradzione dzieła sztuki i zrujnowane miasta. Wezwali do zaopiekowania się tym, co pozostało po naszych przodkach, aby przyszłe pokolenia nie zostały "odcięte od korzeni".
W Gorzanowskim Pałacu wpisaliśmy się w przesłanie EDD prezentując wystawę „Zapomniane dziedzictwo hrabstwa kłodzkiego i początki jego rewitalizacji”. Powstała na bazie innej ekspozycji „Ein vergessenes Arkadien – Zapomniana Arkadia”, współautorstwa historyka sztuki i konserwatora zabytków Arne Franke. Pokazaliśmy ją w połączeniu z prezentacją zabytków ratowanych przez członków Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Hrabstwa Kłodzkiego. W ten sposób połączyliśmy losy wybranych rezydencji istniejących przez wieki w Kotlinie Kłodzkiej – od ich powstania, rozkwitu, poprzez przekształcenia, podupadanie, dewastację i często tragiczny stan współczesny ze szczęśliwymi historiami obiektów ratowanych obecnie: Pałacu w Gorzanowie, Pałacu w Kamieńcu, Dworu Sarny, Pałacu w Żelaźnie, Zamku w Międzylesiu, dawnej Villi Barbra w Lądku Zdroju (obecnej - ProHarmonii), Wieży Rycerskiej w Żelaźnie, Domu pod Twierdzą w Srebrnej Górze czy Wapiennika w Starej Morawie. Ich właściciele uratowali lub są w trakcie ratowania zabytków przed ruiną. W części z nich działają dziś już hotele i pensjonaty, inne poddawane są rewitalizacji, z zamysłem stworzenia w nich w przyszłości swoistych instytucji kultury.
Oprawę dla głównej wystawy tworzyły dwie dodatkowe: fotografii Tomasza Gmerka, prezentujących piękno Hrabstwa Kłodzkiego oraz malarstwa Zofii Kowalczyk, poświęconego także temu pięknemu regionowi.
Bardzo ucieszyliśmy się z dużego zainteresowania zwiedzających oraz obecności zarówno właścicieli obiektów zabytkowych, zrzeszonych w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Hrabstwa Kłodzkiego, jak i autorów wystaw towarzyszących, którzy zechcieli przybyć i opowiedzieć o sobie, swoich zmaganiach z rewitalizacją zabytków, twórczości. Odpowiadali na pytania odwiedzających wystawy.
Dziękujemy panu Robertowi Dumie z Towrzystwa Miłośników Gorzanowa za zgłoszenie naszego obiektu oraz pomysłu wystaw do programu tegorocznej edycji EDD.
Dziękujemy Starostwu Kłodzkiemu za udostępnienie wystawy fotografii "Hrabstwo Kłodzkie".
Dziękujemy właścicielom obiektów zabytkowych zrzeszonych w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Hrabstwa Kłodzkiego za przywiezienie materiałów promujących ich działania oraz przybycie do nas.
Dziękujemy panu Tomaszowi Gmerkowi oraz pani Zofii Kowalczyk za chęć prezentacji swojej twórczości.
Dziękujemy naszej niezawodnej wolontariuszce - Oli Cebuli, za pomoc w upiększeniu wystaw.
Dziękujemy pracownikom firm prowadzących prace zabezpieczająco-budowlane na terenie kompleksu za pomoc w przygotowaniu wystaw.
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie do Pałacu w Gorzanowie.

Sierpień 2015

Budynek, który mógł się zawalić w każdej chwili, jest uratowany!
Skrzydło klasycystyczne (czyli dawne apartamenty hrabiny von Herberstein) - przemurowane, a konstrukcja - wzmocniona.
Nie mogiśmy sobie darować i odbudowaliśmy sklepienia żaglaste, których miało nie być z braku dofinansowań, ale powoli zgromadziliśmy inne fundusze.
Teraz tylko komin i ściany wewnętrzne. Ale to już drobiazg. Wyobrażamy sobie piękne wnętrza po remoncie i pracujemy nad przygotowaniem detali, których tak mało się zachowało... Jak zwykle przy pracach zabezpieczająco-budowlanych - projekt swoje a rzeczywistość swoje. Nie da się przewidzieć wszystkiego, bez wniknięcia w mury... A dotyczy to niestety wszystkich etapów przebudowy, choć to skrzydło dało nam się szczególnie we znaki.

Konstrukcja dachu w skrzydle teatralnym wzmocniona a zupełnie zdegradowany strop za salą teatralną naprawiony.
Ponieważ większość funduszy w tym roku pochłaniają prace konserwatorskie, musimy ustąpić miejsca i powstrzymać "zapędy" remontowe w zakresie budowlanym.

Z 200 m 2 sztukateri z Sali Antenatów zdjęto 80 %. Jeszcze dwa tygodnie i całość będzie zabezpieczona i złożona na przygotowanych regałach /a właśnie te prace pozostały bez jakiegokolwiek dofinansowania !/.

Dwa stropy z dawnych apartamentów hrabiego na ukończeniu. We wrześniu powinny zostać odremontowane.

W kaplicy pałacowej - po oczyszczeniu i impregnacji trwa druga tura zabezpieczania. W połowie tygodnia będzie wiadomo, czy możemy przystąpić do prac budowlanych. Żadnych prac, którym towarzyszą wstrząsy, nie możemy prowadzić w pobliżu zabezpieczanych sztukaterii, zanim prace przy ich wzmocnieniu nie zostaną zakończone.

Za wolno idzie demontaż i rekonstrukcja stropów, ale nie możemy przyśpieszyć.
Mieliśmy nadzieję zakończyć prace w budynku głównym do końca września, a zakończymy w listopadzie, jeżeli nic nam nie przeszkodzi.

Odwiedzili nas po raz kolejny przemili, dawni mieszkańcy gminy Habelschwerdt, czyli dzisiejszej Bystrzycy Kł. Podziwiali postępy prac, śpiewali i tchnęli w nas nową dawkę optymizmu. Dziękujemy!

Prezentacja w BARBAR-ze we Wrocławiu okazała się potrzebna! Wiele osób zauważyło, że w Kotlinie Kłodzkiej budzi się życie, ratowane są zabytki, współpracują aktywni mieszkańcy i osoby pojawiające się od niedawna, aby utrwalić dziedzictwo kulturowe tego wspaniałego regionu.

Powoli gromadzimy materiały do monografii o gorzanowskiej rezydencji. Mieliśmy nadzieję, że wydamy ją do końca roku, ale wciąż brakuje wielu rozdziałów. Niektórzy autorzy informują, że dopiero po 15 września doślą swoje prace. Uzbrajamy się w cierpliwość!

Martwią nas osypujące się polichromie pokrywające strop w sali teatralnej. Musimy znaleźć fundusze, aby przeprowadzić pilne prace zabezpieczające. Dobrze, że mamy zarejestrowaną zbiórkę publiczną! Dziękujemy za wszystkie darowizny!

Lipiec 2015

Skończyliśmy wzmacnianie ściany szczytowej i naprawę przegniłej więźby dachowej budynku klasycystycznego. Remont stropu przewidzianego w tym etapie - w toku. Prace prowadzimy dzięki dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. DZIĘKUJEMY!
Pełną parą idzie demontaż sztukaterii i stropu w dawnej Sali Antenatów. Bez tego nie możemy kontynuować prac w pomieszczeniach pod nią, gdzie odkryliśmy piękne, XVII-wieczne stropy polichromowane. To pod nimi znajdowały się sufity, których dekoracje poddawane są troskliwym zabiegom sztukatorów.
Zdjęcie kilkusetletniej, zagrzybionej polepy leżącej na stropach wywołuje reakcje alergiczne. Musimy bardzo uważać, używać strojów ochronnych i maseczek.
Odkryliśmy też następny strop polichromowany. Na fryzie pod nim - ewidentne przedstawienia militarne.
Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sztukatorzy ratują wyjątkowe dekoracje wewnątrz dawnej kaplicy pałacowej. DZIĘKUJEMY!

Ostrożnie wzmacniamy mury, które kryją w sobie to wspaniałe wnętrze. Poważne prace budowlano-zabezpieczające muszą czekać, aż sztukaterie będą bezpieczne. Tymczasem przemurowane zostały spękane ściany w skrzydle północnym i łączniku z głównym. Konieczna okazała się naprawa konstrucji więźby dachowej i belek stropowych za salą teatralną - bezpośrednio związanych z konstrukcją kaplicy.

Prof. Małgorzata Omilanowska - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyła wizytę w pałacu i podziwiała to, co pozostało w niszczonym przez ponad 60 lat kompleksie i co staramy się uratować. 

Dofinansowanie od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu pozwala nam na ratowanie i zabezpieczenie elementów dawnego wystroju sklepienia kaplicy pałacowej, które spadło jeszcze w latach 60-tych XX wieku. DZIĘKUJEMY!

Studenci z Koła Naukowego Geoinżynierii z AGH przebadali wytrzymałość wierzchniej warstwy skarpy po stronie północnej oraz wytrzymałość belek w newralgicznych miejscach zabudowań pałacowych.
11 osób przez tydzień wykonało szereg bardzo pożytecznych badań.
Trwają prace projektowe i opracowywanie szczegółowej koncepcji przyszłych funkcji pomieszczeń zespołu pałacowego.
Zyskaliśmy wspaniałego darczyńcę - z grupą cyklistów z Warszawy przyjechali do nas państwo Ewa i Jerzy Winsze. Doceniając nasze starania wsparli Fundację darowizną na rzecz kontynuowania prac zmierzających do rewitalizacji gorzanowskiego pałacu. DZIĘKUJEMY!
DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE DAROWIZNY, KTÓRE POMAGAJĄ NAM RATOWAĆ KOMPLEKS PAŁACOWO-PARKOWY W GORZANOWIE!
Gościmy pana Horsta Luciena Beckera z Berlina, który przyjechał pomagać nam w pracach remontowych.
Rozmawiamy z potencjalnymi partnerami z Czech, którzy wraz z nami chcieliby starać się o dotacje transgraniczne na ratowanie obiektów zabytkowych, którymi się zaopiekowali. Odwiedziliśmy po raz kolejny Broumov, wzięliśmy udział w konferencji w Slezskich Rudolcicach i oglądaliśmy Salę Antenatów w pałacu w Rychnovie. Musimy się wzajemnie wspierać, aby uratować cenne, choć zniszczone dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-czeskiego.

top