Szymon Puchała

student historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Malowidła ścienne

w skrzydle północnym trzeciej kondygnacji pałacu w Gorzanowie

[zapowiedź pracy magisterskiej]

 

Tematem mojej pracy magisterskiej jest: „Program ideowy polichromii tzw. traktu teatralnego pałacu w Gorzanowie. Problematyka konserwacji, rekonstrukcji i rewitalizacji dawnego teatru.” Praca jest przygotowywana w Instytucie Historii Sztuki w Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem dr. hab. Piotra Oszczanowskiego.

Na tym etapie moich badań jestem w stanie przedstawić niewielką część tego, co już zostało zrobione. Rzecz tyczy się malowideł ściennych zdobiących korytarze pałacu w Gorzaniowie, w jego w tzw. trakcie spacerowym, w trzeciej kondygnacji w skrzydle wschodnim, zachodnim i północnym. Prawdopodobne powstanie tych dzieł malarskich można datować na drugą połowę XVII wieku. Ze względu na język inskrypcji towarzyszący tym przedstawieniom można przypuszczać, że zostały one wykonane przez artystę pochodzenia włoskiego.

Sceny te to niewielkie malowane kwatery, w których ukazane zostały postaci ludzkie z róznorodnymi atrybutami. Bohaterami przedsytawień są mężczyzni zajmujący się handlem. Poniżej, pod każdym z malowideł, widnieje inskrypcja w języku starowłoskim. Niestety upływ czasu i stan ich zachowania sprawiają, iż w większości przypadków tych podpisów nie da się odczytać w caołości.

 Przedstawiłem inskrypcje wraz z malowidłami, które zachowały się najlepiej i ulokowane zostały w skrzydle północnym. Towarzyszące obrazom teksty przetłumaczone zostały na język polski i angielski.

   

 

1. Non ul e chi fary meglio l affamano chr vermicell col caseto graffato.

 Pol. Lepiej jest głodnym być, niż jeść glizdy z tartym serem.

Ang. It is better to go hungry, than having to eat worms with grated cheese.

 

2. Per guadagnarmi el vino e le pagnotte, Vendo, Spinazzi, cavoli et carotte.

Pol. Zdobyć wino i chleb, sprzedaję szpinak, osty i marchew.

Ang. To earn wine and bread, I sell spinach, thistles and carrots.

  

3. Stauno faggiani, tordi et altri ocelli, Vendo, per Roma, grassi, buoni e belli.

Pol. Bażanty, drozdy i inne ptaki sprzedaję w Rzymie tłuste, smaczne i ładne.

Ang. Of pheasants, thrushes and other birds, I sell in Rome, fat, tasty and nice.

  

4.Sal bianco,casieo ricotta e butiro, Vendo,e carne,salata e sapon.

Pol. Biała sól, ser i masło sprzedaję i słone mięso i mydło.

Ang. White salt, cheese and butter I sell and salty meat and soap.

 

5. Aguzza l appetilo le quelline ma per mangiar son meglio le ..........?

Pol. Małże zaostrzają twój apetyt, ale kurczaki wypełniają twój żołądek lepiej.

Ang. Clams sharpen your appetite, but chickens fill your stomach better.

 

6. Laceto forte in questo mio vascetto,per sar un prinobis portoal searpinello.

Pol. Mocny ocet noszę w dzbanku, żeby na targu handlować.

Ang. Strong vinegar I carry in my carafe, to make a trade, I take to the market.

 

 7.In un bel piotto di giorno e di notte, porto pastizzi caldi con pere cotte.

Pol. Na pięknej tacy w dzień i w nocy noszę ciepłe wypieki i gotowane gruszki

Ang. In a beautiful plate, day and night, I carry warm pastries and cooked pears.

 

8. Ho cavalcnio tutta questa notte per portar fresene a Roma le ricotta.

Pol. Jechałem całą noc na moim koniu żeby przywieźć świeży ser ricotta do Rzymu.

Ang. I rode my horse all night, to bring fresh ricotta cheese to Rome.

 

9. Per ogni strada e fire alle zittele, Vendo e tel bar ni giooes le cambelle.

Pol. Na każdej drodzę i jarmarku stare panny, sprzedaję i czasami jem pączki.

Ang. On every road and fair on the (zittele), I sell and at times eat doughnuts.

top