SESJA NAUKOWA w GORZANOWIE 27-28.09.2014

„In Arce Grafenortum. Pałac w Gorzanowie – historia, kultura, rewitalizacja”.

Podsumowanie stanu badań nad historią dóbr w Gorzanowie, omówienie prac rewaloryzacyjnych prowadzonych w obrębie zespołu pałacowo-parkowego i planów związanych z adaptacją tego miejsca na ośrodek działań kulturalno – naukowych oraz konieczność pogłębienia badań międzynarodowych nad przeszłością Hrabstwa Kłodzkiego – to tylko niektóre tematy omawiane podczas sesji naukowej, jaka pod koniec września odbyła się w jednym ze skrzydeł pałacu w Gorzanowie. In Arce Grafenortum. Pałac w Gorzanowie - historia, kultura, rewitalizacja – taki tytuł nosiło dwudniowe spotkanie, w którym udział wzięli naukowcy – historycy, historycy sztuki, archiwiści, inżynierowie, konserwatorzy dzieł sztuki, architekci i archeolodzy – z Polski, Czech i Niemiec. W trakcie wykładów i dyskusji mowa była między innymi o przeszłości miejscowości i zachodzących w niej zmianach – opowiadał o tym dawny mieszkaniec Gorzanowa prof. Arno Herzig; dr Martin Krummholz przedstawił twórczość pochodzącego z Lombardii architekta Carla Lurago i jego związki z rezydencją, dr hab. Andrzej Kozieł pokazał wyniki wstępnych badań na temat tematyki przedstawień malarskich i warsztatu, który dekorował w drugiej połowie XVII wieku wnętrza pałacu; a mgr Tomasz Okoński opowiedział o wzornictwie stosowanym przez warsztaty, które malarsko dekorowały kompleks w drugiej połowie XVII wieku. Dr hab. Piotr Oszczanowski mówił o wyjątkowości dekoracji w tak zwanej sali terrenie (niewielkie, prostokątne pomieszczenie usytuowane w przyziemiu pałacu, od strony parku) oraz konieczności pogłębienia badań na jej temat. Dr Artur Kwaśniewski poświęcił swoje wystąpienie omówieniu metodyki badań dotyczących krajobrazu kulturowego dóbr gorzanowskich oraz historii architektury rezydencji w XVI i XVII wieku, a dr Leszek Dziemianko barwnie opowiedział o związkach śląskiego pisarza i aktora, Karla von Holtei'a, z działalnością miejscowego teatru pałacowego, na deskach którego zadebiutował na początku XIX wieku. Mgr Jiří Bláha - czeski konserwator dzieł sztuki, specjalista od zabytkowych teatrów, omówił wynik trwających od jesieni 2012 roku prac badawczych, mających na celu poznanie struktury teatru pałacowego w Gorzanowie przed jego rekonstrukcją. Inni goście z Czech wskazywali na podobieństwa w wystroju i budowie rezydencji w Gorzanowie oraz zabytkowych kompleksów w ich kraju.

Sesja została zorganizowana przez Fundację Pałac Gorzanów we współpracy z Arturem Kwaśniewskim, Grzegorzem Grajewskim, Piotrem Oszczanowskim i Andrzejem Koziełem - przedstawicielami wrocławskich placówek badawczych oraz przy pomocy Jiříego Balskýego i Jiříego Slavíka (NPÚ -ÚOP v Josefově – oddział Narodowego Instytutu Dziedzictwa). Było to pierwsze wydarzenie, które ma zainicjować coroczne konferencje, poświęcone coraz szerszej tematyce związanej z ratowaniem dziedzictwa kulturowego Hrabstwa Kłodzkiego. W 2015 roku Fundacja planuje wydanie monografii, która bazować będzie na materiałach przygotowanych przez uczestników sesji. Monografia zostanie uzupełniona między innymi o omówienie tematyki pawilonów ogrodowych: XVII-wiecznego, wyjątkowego na skalę polską i wpisującego się w najcenniejsze dziedzictwo kulturowe Europy - Nympheum oraz  XIX-wiecznej łazienki ogrodowej, usytuowanej przy stawie Meluzyny.

Dotychczas prowadzone badania naukowe udowodniły, że historię wyjątkowego pod względem historycznym i artystycznym kompleksu pałacowo-parkowego w Gorzanowie trzeba w zasadzie głębiej poznać, aby ją na nowo napisać. 

Najpiękniej dziękujemy współorganizatorom, dzięki których zaangażowaniu i wiedzy mogliśmy stworzyć tak interesujące wydarzenie międzynarodowe właśnie w Gorzanowie.
Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, nie zrazili się warunkami i przygotowali wspaniałe referaty. Ich bogactwo, dopracowanie, odniesienia do historii oraz teraźniejszości gorzanowskiej rezydencji, jak i do własnych doświadczeń w realizacji zadań, z jakimi od dwóch lat zmaga się Fundacja Pałac Gorzanów, pozwalają mieć nadzieję na to, że zamysł o zapoczątkowaniu szeregu konferencji naukowych, poświęconych temu wyjątkowemu miejscu, Ziemi Kłodzkiej i jej dziedzictwu kulturowemu oraz możliwościom jego zachowania oraz ożywienia, bazując na doświadczeniach zarówno z innych regionów Polski, jak i od naszych sąsiadów - Czechów i Niemców, jest właściwy i możliwy do zrealizowania.
Chcielibyśmy, aby wynikiem sesji stały się także międzynarodowe warsztaty i badania naukowe, które pomagać będą właścicielom oraz zarządcom obiektów zabytkowych oraz lokalnym władzom w rewitalizacji wspólnego, europejskiego dziedzictwa.
Dziękujemy wszystkim gościom, którzy znaleźli czas, aby przyjechać do Gorzanowa i aktywnie uczestniczyć w przygotowanych na czas sesji panelach tematycznych.
Dziękujemy także wszystkim, bez których pomocy nie poradzilibyśmy sobie z organizacją i przebiegiem pierwszej sesji naukowej w Gorzanowie.
Dziękujemy pięknie panu Arne Franke za przywiezienie wystawy, która uatrakcyjniła surowe, remontowane wnętrza pałacu w Gorzanowie na czas trwania sesji naukowej.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i wszystkim, bez których nasze wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim gościom. Mamy nadzieję, że w ten sposób zapoczątkowaliśmy nową erę - erę prowadzenia i pogłębiania badań nad ratowanymi zabytkami, udostępniania ich wyników, dyskutowania nad przyszłością zabytków i ich otoczenia.
Przepraszamy za niedociągnięcia, ale była to pierwsza sesja naukowa, jaką zorganizowaliśmy w tym pięknym miejscu, którym jest kompleks pałacowo-parkowy w Gorzanowie. Liczymy na wspieranie naszych działań, aby został uratowany i udostępniony, jako swoiste centrum kulturalne, badawcze, rekreacyjne, aby znowu stał się perłą Kotliny Kłodzkiej.

Najpiękniej dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, nie zrazili się warunkami i przygotowali wspaniałe referaty.
Dziękujemy wszystkim gościom, którzy znaleźli czas, aby przyjechać do Gorzanowa i aktywnie uczestniczyć w przygotowanych na czas sesji panelach tematycznych.
Dziękujemy także wszystkim, bez których pomocy nie poradzilibyśmy sobie z organizacją i przebiegiem pierwszej sesji naukowej w Gorzanowie.
Dziękujemy współorganizatorom:
Panu Arturowi Kwaśniewskiemu
Panu Grzegorzowi Grajewskiemu
Panu Piotrowi Oszczanowskiemu
Panu Andrzejowi Koziełowi
oraz pozostałym moderatorom poszczególnych paneli tematycznych:
Pani Barbarze Nowak-Obelindzie
Pani Marzannie Jagiełło
Dziękujemy za współpracę:
Panom Jiříemu Balskýemu i Jiříemu Slavíkowvi z NPÚ - ÚOP v Josefově
Dziękujemy instytucjom i osobom, które objęły wydarzenie Patronatami Honorowymi:
Panu Piotrowi Żuchowskiemu - Generalnemu Konserwatorowi Zabytków
Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa
Panu Cezaremu Przybylskiemu - Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego
Pani Barbarze Zdrojewskiej - Przewodniczącej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Prof. Elżbiecie Trockiej-Leszczyńskiej - Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej
Polsko-Czeskiemu Towarzystwu Naukowemu

Pięknie dziękujemy za wsparcie:
Panu Maciejowi Awiżeniowi - Staroście Powiatu Kłodzkiego
Pani Renacie Surmie - Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej
Pani Ewelinie Walczak
Pani Grażynie Wachowskiej-Szuba
Panu Rafałowi Cymbaliście i jego ekipie
Pani Maryli Śliwowskiej
Panu Robertowi Dumie
Pani Renacie Fiałkowskiej-Duma i prowadzonemu przez nią Dziewczęcemu Zespołowi Wokalnemu
UMiG Bystrzyca Kłodzka
Domowi Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej
Szkole Muzycznej w Bystrzycy Kłodzkiej
PKS Kłodzko S.A.
Wytwórni Wód Mineralnych MINERAL
Panu Robertowi Błaszakowi
Panu Arkadiuszowi Pacanowi
Pani Agacie Zasępie
Pani Ewie Żurakowskiej
Pani Marii Czyszczoń
Pani Bogusławie Cieślik i Hotelowi ABIS w Bystrzycy Kłodzkiej
Rezydencji ProHarmonia w Lądku Zdr.
Hotelowi Pałac Żelazno

Dziękujemy pięknie Panu Arne Franke za przywiezienie wystawy, która uatrakcyjniła surowe, remontowane wnętrza pałacu w Gorzanowie na czas trwania sesji naukowej.

Dziękujemy za pomoc naszym wspaniałym wolontariuszkom:
Dagmarze Barczuk i Aleksandrze Cebuli

Dziękujemy za objęcie wydarzenia patronatami medialnymi:
ROBB MAGGazin
TVnews.com.pl

Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i wszystkim, bez których nasze wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim gościom. Mamy nadzieję, że w ten sposób zapoczątkowaliśmy nową erę - erę prowadzenia i pogłębiania badań nad ratowanymi zabytkami, udostępniania ich wyników, dyskutowania nad przyszłością zabytków i ich otoczenia.

Była to pierwsza sesja naukowa, jaką organizowaliśmy w tym pięknym miejscu, jakim jest kompleks pałacowo-parkowy w Gorzanowie. Liczymy na wspieranie naszych działań, aby został uratowany i udostępniony, jako swoiste centrum kulturalne, badawcze, rekreacyjne, aby znowu stał się perłą Kotliny Kłodzkiej.

 

Szczegółowe informacje o sesji dostępne tutaj 

Program sesji tutaj

Dziękujemy za objęcie sesji naukowej honorowymi patronatami:


top