2013  Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program: Dziedzictwo Kulturowe

Priorytet 1: Ochrona Zabytków

Nazwa Zadania: Gorzanów, założenie pałacowo-parkowe (XVI i XVII w.): II etap prac budowlano - zabezpieczających

 

2014  Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program: Dziedzictwo Kulturowe

Priorytet 1: Ochrona Zabytków

Nazwa Zadania: Gorzanów, założenie pałacowo-parkowe (XVI i XVII w.): III etap prac budowlano - zabezpieczających

2015 DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

Program: Dziedzictwo Kulturowe

Priorytet 1: Ochrona Zabytków

Nazwa Zadania: Gorzanów, założenie pałacowo-parkowe (XVI-XVII w.): IV etap prac budowlano – zabezpieczających – prace konserwatorskie i budowlane w pierwszej i drugiej kondygnacji skrzydła głównego

 

2016 DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

Program: Dziedzictwo Kulturowe

Priorytet 1: Ochrona Zabytków

Nazwa Zadania: „Gorzanów, renesansowo-barokowe założenie pałacowo-parkowe (XVI-XVII w.): prace budowlano–zabezpieczające oraz konserwatorsko-ratunkowe w skrzydle głównym pałacu – etap V – kontynuacja – decyzja PINB” 

 

 

top