Opis Projektu

Cele Projektu:
Głównym celem projektu jest restauracja i rewitalizacja założenia pałacowego w Gorzanowie, którego kulturotwórcza funkcjonalność polegać będzie na promocji tradycji, historii oraz kultury Dolnego Śląska.

Planowane efekty:
Udostępnienie muzealnych wnętrz pałacowych, reaktywowanie zabytkowego teatru, powstanie miejsca warsztatów artystycznych i edukacyjnych oraz udostępnienie lokalnej społeczności i turystom odrestaurowanego kompleksu jako centrum kulturalnego regionu.

Wartość Projektu:
7 805 899,10 zł brutto
wkład Funduszy Europejskich:
6 578 064,23 zł brutt